De Litterære Festspill

Da Elisabeth Armand var Vestlandssekretær i Forfattersentrum arbeidet hun for å få en egen Festspilldikter under Festspillperioden i Bergen.

Forløperen var et arrangement kalt Poetene kommer i 1986. Den første Festspilldikteren skulle ha vært Torborg Nedreaas i 1987, men hun døde dessverre. Så først i 1988 ble Olav H. Hauge Festspilldikter og rammen for De Litterære Festspill var lagt.

Valget av Festspilldikter gjøres av det til en hver tid sittende arbeidsutvalget og avdelingslederen. Gjennom mange, og ofte heftige diskusjoner, ender man opp med et valg av en forfatter som alle finner verdig.

Helt siden 1988 har vi hvert år feiret en samtidsforfatter, bortsett fra det året Agnar Mykle ble valgt. Mykle ønsket selv ikke å være tilstede under De Litterære Festspill men ga sitt samtykke til at forfatterskapet hans kunne feires. Dessverre ringte en overivrig journalist fra Bergen på døren til Mykle for et intervju. Dette satt dessverre en stopper for De Litterære festspill det året, da Mykle trakk tilbake sin godkjennelse og nektet Forfattersentrum i å gjennomføre de planer som var lagt. De Litterære Festspill 2020 blir arrangert i 2021 grunnet de omfattende og nødvendige restriksjonene som er iverksatt i forbindelse med Covid-19.

Festspilldiktere i Bergen 1988-

1988 Olav H. Hauge

1989 –

1990 Kjell Askildsen

1991 Cecilie Løveid

1992 Einar Økland

1993 Agnar Mykles forfatterskap

1994 Eldrid Lunden

1995 Georg Johannesen

1996 Herbjørg Wassmo

1997 Jostein Gaarder

1998 Kolbein Falkeid

1999 Gro Dahle

2000 Kjartan Fløgstad

2001 Lars Amund Vaage

2002 Jan Erik Vold

2003 Dag Solstad