Hvor ble det av litteraturen?

Daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog, har lest forslaget til kulturbudsjett på jakt etter et løft for norsk litteratur, uten å finne noe.

 

– Forskning viser at vi leser mindre og mindre i dette landet. En av fem 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer i videre utdanning og yrkesliv. Likevel ser vi ingen satsing på verken ny litteratur, eller nye lesere.

Verken Leser søker bok, !les eller noen av de andre organisasjonene som jobber med å fremme leselyst har fått mer enn en 2 % økning. Heller ikke tiltakene som kunne ha styrket forfatterøkonomien, for eksempel innkjøpsordningen eller formidlingsarbeidet til Norsk Forfattersentrum, har fått et sårt tiltrengt løft.

– Litteratur er knapt nevnt overhodet! fortviler Herzog, som setter sin lit til at en ny regjering både vil styrke forfatterøkonomien og gjennomføre et skikkelig leseløft.

Kulturbudsjettet finner du her.