Oppdrag i skole utenom DKS

Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale forfatterbesøk

Det er nå mange bibliotek og andre aktører som kontakter oss om å få lese inn hele eller deler av tekster (da gjerne barnebøker) og dikt og legge ut på forskjellige sosiale medier. I utgangspunktet oppfordrer Norsk Forfattersentrum alle bibliotek til å la forfattere selv lese inn fra sin egen tekst. Det vil være en viktig inntekt for landets forfattere. Vi understreker at dette er midlertidige føringer for denne perioden vi står i nå, og det er viktig at dette også er avklart med forlag ved behov. Vi var i ferd med å få på plass satser og regler for digital formidling, strømming og opptak – men det må vi komme tilbake til senere. Til da ber vi dere alle om å bruke materiale dere allerede har digitalt med stor omhu, husk at forfatterne nå trenger alle de oppdrag og all den inntjening de kan få, og aktiv bruk av tidligere møter er kan hende gratis for dere men svært dyrt for forfatterne våre, som vi jo alle trenger.

Vår anbefaling for koronatidene 

Minimumssatser for honorering av forfattere på oppdrag i skolen utenom Den kulturelle skolesekken. Forfatterne står fritt til å be om høyere honorar enn minstesatsene. Reise, opphold og diett (statens satser) kommer i tillegg. Norsk Forfattersentrum sørger for fakturering og utbetaling.
Ta kontakt dersom du har spørsmål

Gjeldende fra 1. mars 2020

Forfatterbesøk (45 min.) under 33 elever: Fra kr 2 400,-
Forfatterbesøk (45 min.)  33–60 elever: Fra kr 2 700,-
Forfatterbesøk (45 min.) 61-100 elever: Fra kr 3 000,-
Forfatterbesøk (45 min.) over 100 elever: Fra kr 4 200,-

Forfatterbesøk (60 min.) under 33 elever: Fra kr 2 600,-
Forfatterbesøk (60 min.)  33–60 elever: Fra kr 3 000,-
Forfatterbesøk (60 min.) 61-100 elever: Fra kr 3 200,-
Forfatterbesøk (60 min.) over 100 elever: Fra kr 4 700,-

Forfatterbesøk (90 min.) under 33 elever: Fra kr 2 800,-
Forfatterbesøk (90 min.)  33–60 elever: Fra kr 3 400,-
Forfatterbesøk (90 min.) 61-100 elever: Fra kr 3 700,-
Forfatterbesøk (90 min.) over 100 elever: Fra kr 5 200,-

Bokbad

Elevstyrt litterær samtale: Fra kr 3500.-

Skrivekurs

Kurs inntil 2 timer: Fra kr 3 800,-
Pr. ekstra time med samme gruppe samme dag: Fra kr 1 250,-

 

 

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

Bruk av tekst: kr  300,-
Bruk av illustrasjon: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar