Oppdrag i skole innenfor DKS

11.06.2021: KS og Creo er enige om revisjon av «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner (ASA 4401)
Minimumssats gjelder fra 1. august 2021

Honorar for næringsdrivende pr. formidlingsdag kr 5151.- pr. dag
Honorar for møter og forberedelser kr 716.- pr. time.

Du finner hele avtalen her https://creokultur.no/wp-content/uploads/2021/06/Protokoll_DKS_21.pdf

 

24.02.2020: KS og Creo er enige om nye honorarsatser for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. De nye honorarsatsene gjelder fra 1. august 2020.
Våren 2018 ble KS og Musikernes fellesorganisasjon (MFO), nå Creo, enige om en ny rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS). Norsk Forfattersentrum anbefaler både oppdragsgivere og forfattere å slutte opp om avtalen, og er glade for at KS oppfordrer sine medlemmer om å la de nye vilkårene gjelde alle kunstnergruppene, samt at Kulturtanken viser til avtalen som bransjestandard.
Minimumssatser gjeldende fra 1. august 2020

Honorar for næringsdrivende pr. formidlingsdag kr 5016.- pr. dag
Honorar for møter og forberedelser kr 697.- pr. time

 

Vi anbefaler Viken fylkeskommunes punkt i kontrakten om utsettelse og avlysninger som følge av forbud eller anbefalinger mot gjennomføring av kulturelle arrangementer

Dersom turneen helt eller delvis ikke kan gjennomføres på grunn av tiltak eller anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter, begrunnet i å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker, vil oppdragstaker ha krav på utsettelse.

Dersom lokale eller nasjonale myndigheter nedlegger forbud mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, og den avtalte turneen derfor må avlyses, har oppdragstakers rett til følgende:

– 25% av avtalte honorar ved avlysning mindre enn 3 måneder før første formidlingsdag

– 50% av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 2 måneder før første formidlingsdag

– 100% av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 1 måned før første formidlingsdag

Det samme gjelder hvis oppdragsgiver velger å avlyse som følge av anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, begrunnet i å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker.

I de tilfeller avlysning skjer med mer enn 3 måneder før første formidlingsdag utbetales det ikke honorar.

Dersom oppdragstaker velger å trekke seg fra sine avtaleforpliktelser, på grunn av anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter, bortfaller oppdragstakers krav på honorar.

Oppdragstakere, som er i risikogrupper definert av folkehelseinstituttet, plikter å underrette oppdragsgiver om dette før kontraktsinngåelse, så fremt dette kan få konsekvenser for muligheten til å oppfylle avtalens innhold.

Oppdragstakers påløpte utgifter dekkes. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.

Ved avlysninger som følge av forbud mot, eller anbefalinger om avlysninger av, kulturelle arrangementer, skal den avlysende part umiddelbart varsle den annen part.

Rammeavtale og forhandlingsprotokoll for DKS gjeldende fra 01.08.2019
Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Denne honorarsatsen tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. 

OBS: Bruken skal alltid godkjennes av rettighetshaver i forkant!

For bruk i Den kulturelle skolesekken:

Bruk av tekst, pr. dag: kr  300,-
Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar.