Barnebokseminar

Vi presenterer årets barne- og ungdomsbøker for
lærere, bibliotekarer, litteraturformidlere og DKS-ansatte.

Gratis inngang, Litteraturhuset i Bergen

Seminaret arrangeres i samarbeid med i samarbeid med Fagavdeling barnehage og skole, Bergen kommune

Påmelding

Ditt navn og telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Hvilken skole eller bibliotek arbeider du på?

Har du spørsmål eller kommentarer eller allergier?

kart