Meld inn oppdrag

Har du gjort avtale om digitale forfatteroppdrag kan du melde det inn her
Har du gjort en avtale med en forfatter eller er du en forfatter som skal ha utbetalt honoraret sitt gjennom Norsk Forfattersentrum, bruker du skjemaet under.

Skal du melde inn flere oppdrag med samme fakturaadresse (festivaler og lignende), kan du  legge ved liste med de samme opplysningene nederst i skjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at reise og opphold kommer i tillegg til honoraret. Her kan du lese mer om dette.

Har du spørsmål finner du kontaktinfo til alle avdelingskontor her

Navn på oppdragsgiver (obligatorisk)

Fylke(obligatorisk)

Kommune(obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Navn på forfatter(obligatorisk)

Hvilket type oppdrag har dere avtalt? (obligatorisk)

Arrangementdato? (obligatorisk)

Hvilket honorar har dere avtalt (beløp)? (obligatorisk)

Skal forfatteren ha flere oppdrag på samme arrangement kan du skrive dem inn her

Oppdragssted dersom det ikke er på samme adresse som fakturaadressen

Fakturaadresse (obligatorisk)

Deres ref. (Kun nødvendig dersom deres fakturasystem krever det)

Prosjektnummer (Kun nødvendig dersom deres fakturasystem krever det)

Organisasjonsnummer til fakturamottaker ved bruk av EHF (elektronisk handelsfaktura)

Navn på kontaktperson hos oppdragsgiver (obligatorisk)

E-postadresse til kontaktperson hos oppdragsgiver (obligatorisk)

Spørsmål?

Legg ved liste dersom du skal melde inn flere oppdrag som skal til samme fakturaadresse