Årsmøtet 2020

Kjære medlem!

Forfattersentrums årsmøte 27. mars kan ikke avvikles i sin opprinnelige form etter koronautbruddet. I stedet blir årsmøtet avholdt digitalt slik at de 103 som var påmeldt årsmøtet da fristen gikk ut, kan gi sine stemmer.

Styret har trukket sine lovendringsforslag, og utsetter dem til neste årsmøte. Da gjenstår bare valg av revisor, styremedlemmer, styreleder, styrets nestleder og styremedlemmer til Medlemsfondet. Alle som er påmeldt årsmøtet, skal nå ha fått en e-post med mer informasjon om hvordan prosessen vil foregå videre.

Årsmøtet og årsmøtemiddagen pleier å være et av årets høydepunkter for oss i Forfattersentrum. Vi skulle derfor svært gjerne samlet medlemmene, men blir selvsagt med på den nasjonale dugnaden for å forhindre koronasmitte.

Årsmeldingen for 2019 finner du her:

Årsmelding 2019

 

Påmeldingsfrist er gått ut