Forfattersleppet

Forfattersleppet 19931993 ble Frank Nes ansatt i Forfattersentrum og var den som satte i gang arbeidet med å utvikle en litterær festival lagt til Bergen. Tanken bak var at Forfattersleppet først og fremst skulle være en festival for forfatterne bosatt på Vestlandet.

 

Sleppet ble lagt til høsten og med årene har både antall forfattere og arrangementer økt.

Innholdsmessig har festivalen vært i utvikling, nå inneholder den alt fra skrivekurs til debatter om aktuelle tema. Men fremdeles er hovedtanken at Forfattersleppet skal gi publikum muligheten til å møte forfatterne, enten det er debutanter eller gamle ringrever, men at felles for alle er at årets bøker presenteres.

Festivalen skal også være for barn og unge og de seneste årene har vi derfor arrangert et eget seminar for lærere og bibliotekarer hvor barne- og ungdomsbokforfatterne opptrer. Dette fordi vi ser viktigheten av å informere om samtidslitteraturen til de som jobber med barn og unge. Forfattere besøker også skoleklasser i festivalperioden.

 

 Brosjyrer fra 1998-2014

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen

Ill. Tønnes H. Gundersen