Velkommen til de nyeste medlemmene

Maria B. Bokneberg, Christian Lyder Marstrander, Ina V. Steinman, Åsne Seierstad, Iben Akerli, Ingrid Brekke, Trude Tjensvold, Birgit Alm, Mina Lystad, Catehrine Blaavinge Bjørnevog, Mímir Kristjánsson og Iris Furu.

Foto: Bokneberg/Bjørn Helge Lybeck, Marstrander/Niklas lello, Steinman/Laura Dart, Seierstad/Sturlason, Akerli/Oda Berby, Ingrid Brekke/Kagge, Tjensvold/Samlaget, Alm/Paal Audestad, Lystad/Aschehoug, Bjørnevog/Torgrim Melhuus, Kristjánsson/Manifest, Furu/NFF

Du finner dem i