Søk på stipend!

 

Ønsker du å lage et formidlingsopplegg knyttet til Bærekraftsbiblioteket? Nå utlyser vi flere stipender à 10.000 kroner for utvikling av DKS-produksjoner innen litteratur, uavhengig om du allerede har ei bok med i Bærekraftsbiblioteket eller ikke.

Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år. Det består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.  Bærekraftsbiblioteket bor på FN-sambandets undervisningssider, og i Norge er sekretariatet tilknyttet Norsk barnebokinstitutt.

Nå ønsker vi å utvikle flere formidlingsopplegg for å gjøre Bærekraftsbiblioteket mer synlig og fremtidsrettet. Målet er å utvikle DKS-produksjoner som har ulikt startsted og innhold, men med samme premiss: at de skal knyttes til bærekraftsmålene. Ressursene som er utviklet i tilknytning til Bærekraftsbiblioteket kan benyttes i produksjonen og i videre arbeid på skolene.

Stipendene vil gå til forfattere og formidlere som ønsker å bidra til utvikling av produksjoner for litteraturformidling. Dette kan være forfattere av bøker i Bærekraftsbiblioteket, men det åpnes også for forfattere og formidlere som på selvstendig grunnlag ønsker å bidra til utviklingen av formidlingsopplegg. Prosjektene skal åpne Bærekraftsbiblioteket for leserne og publikum.

Samarbeidsparter er Norsk Forfattersentrum, Norsk barnebokinstitutt, Norsk Litteraturfestival,  Lillehammer UNESCO Litteraturby, Kulturtanken, Leser søker bok, Foreningen !les og DKS Innlandet.

 

Søknadsfristen gikk ut 12. mars 2021