Siste nytt fra NAV

Forfattersentrum får mange spørsmål om omsorgspenger, sykepenger, kompensasjon for tapt inntekt og dagpenger. Stortinget har innført flere tiltak som kommer forfattere og andre selvstendig næringsdrivende til gode, men NAV melder at de mangler tekniske løsninger for å administrere flere av tiltakene.

Denne saken ble opprinnelig publisert 26. mars 2020, men er oppdatert med ny informasjon 23. april, 29. april og 25. mai 2020.

Viktige sider på nav.no

NAVs koronaveileder finner du her: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Skal du melde deg arbeidsledig, gjør du det her: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/arbeidsledig

Informasjon om kompensasjon for tapt næringsinntekt, her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet

Kompensasjon for tapt inntekt

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå sende inn sende søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Løsningen NAV har bygget skal sikre både rask saksbehandling og utbetaling.  Vi skrev tidligere, basert på informasjon fra NAV, at kompensasjonen for inntektstapet skulle regnes ut basert på de tre siste årene. Dette er endre til bare å gjelde inntekt i 2019. NAV har kommet med en del utførlig informasjon på sidene sine:
 
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet
Ordningen vil gi deg en kompensasjon for tapt næringsinntekt. Forfattere har ofte både nærings- og lønnsinntekt, men det er altså bare tap av næringsinntekt som vil bli kompensert i denne ordningen. For å kompensere for tapt lønnsinntekt må du søke dagpenger, og skal du søke dagpenger må du ha tjent over 74 894 kroner som lønnsmottaker, enten som ansatt eller frilanser.

Det inntektstapet du har som selvstendig næringsdrivende, for eksempel alle oppdrag gjennom Norsk Forfattersentrum, skal også delvis kompenseres gjennom den nye ordningen. Vi skriver delvis for det er ikke på noen måte en hel dekking av det en forfatter taper. Du kan ha hatt lav inntekt i 2019, men fått avlyst flere store oppdrag i vår. Det er likevel 2019 som betyr noe når kompensasjonen skal regnes ut. Har dere avskrevet mye på næringsinntekten deres, fører det også til at beregningsgrunnlaget blir lavt.

NAV opererer også med 6 G som makstak: Har du over 6 G i næringsinntekt får du kun kompensert for inntil 6 G, og uansett kun 80 %. 1 G er 99 858 kroner. Du kan med andre ord maks hente ut ca 480 000 kroner, gitt at du har mistet all næringsinntekt og har tjent mer enn 6 G i snitt i 2019.

Dette er et sluttsumsspill. Har du totalinntekt, uansett hvorfra, på over 6G, blir tap ikke kompensert. Har du næringsinntekt i perioden du får støtte for, motregnes denne inntekten med 80% (altså ikke krone for krone, men 80 øre pr krone).

Et mulig lyspunkt er at arbeidsstipend (og øvrige stipend, så vidt vi har forstått) fra kunstnerorganisasjonene regnes som næringsinntekt, og vil bidra til et høyere gjennomsnitt og beregningsgrunnlag. Statens kunstnerstipend regnes derimot som lønnsinntekt, og vil ikke ha innvirkning på hvor mye dere får kompensert for tapt næringsinntekt.

Ordningen kompenserer ikke for inntektstap de første 16 dagene. Søker dere kompensasjon for  tapt næringsinntekt fra og med 16. mars, får det altså bare kompensert for tap fra 1. april.

NAV sier de vil lansere en automatisert søknadsmulighet som vil guide dere gjennom søknadsprosessen i begynnelsen av mai. Det skal søkes på etterskudd. Da vil dere og NAV kunne mot-regne eventuell inntekt i perioden, og det er med andre ord ingen grunn til å akseptere argumentasjon som at dere risikerer å få dobbelt betalt. Det gjør dere overhodet ikke!

Slik vi har forstått NAV skal det ikke være nødvendig med dokumentasjon utover selvangivelse, men de har som sagt ikke ordningen på plass ennå.

Omsorgspenger

På nav.no står det nå: «Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. Det er også nytt at du ikke trenger å legge ved legeerklæring eller dokumentasjon på inntekten din når du skal søke om utbetaling av omsorgspenger.» Vi har tidligere sitert den første pressemeldingen som ble sendt ut fra Stortinget om tiltakspakken. I denne stod det at «Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.» Det viser seg at det er informasjonen fra nav.no som er riktig. Det betyr at du må dekke de tre første dagene selv.

Du kan søke omsorgspenger her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Slik-tar-du-ut-omsorgsdager–uttak-selvstendig

Sykepenger
Nav.no skriver: «Vanligvis får du sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4. Ordningen gjelder fra 16. mars.»

Selvstendig næringsdrivende kan søke om sykepenger her: https://www.nav.no/sykepenger-korona/selvstendig-frilans/

Dagpenger
Selvstendig næringsdrivende opparbeider seg ikke rett til dagpenger av det de tjener, men vi vet jo at mange forfattere har andre jobber ved siden av. Har du hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger. Et av tiltakene Stortinget har innført er å senke inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger til 0,75 G (74 894 kroner).

For å søke om dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker. På denne siden på nav.no kan du både registrere deg som arbeidsøker, og søke dagpenger: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-1

Spørsmål?
Har du fortsatt spørsmål om omsorgspenger, sykepenger, kompensasjon for tapt inntekt og dagpenger, eller andre spørsmål i forbindelse med korona og avlyste oppdrag, kan du sende oss en melding under:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Spørsmål knyttet til koronaviruset