Hver ytring er en gnist – 2

I Norge finnes det fjorten byer som har påtatt seg å være friby, dvs. vertskap for en forfulgt forfatter, slik at forfatteren skal kunne fortsette å skrive og uttrykke seg fritt uten frykt for å bli sensurert eller kneblet. I denne produksjonen skal elevene få møte én fribyforfatter sammen med en norsk forfatter som gjennom sitt forfatterskap og i offentlig debatt har vist stort samfunnsengasjement.

 

om produksjonen

Noen av målene med produksjonene er bl.a. å bidra til en grunnleggende forståelse av demokrati og ytringsfrihet, bli kjent med hva en fribyforfatter er og bli kjent med norske, samfunnsengasjerte forfattere, inspirere til å ta ytringsfriheten i bruk, bidra til at flerkulturelle erfaringer benyttes som en ressurs i klasserommet, osv. Vi ønsker å bevisstgjøre norske ungdommer på hvorfor det er viktig å kjempe for retten til ytringsfrihet og hva det innebærer å bli fratatt sin ytringsfrihet. Fribyforfatternes egne erfaringer med sensur, knebling, forfølgelse, trakassering, trusler, fengsel og for mange av dem også tortur, er viktige samtidsberetninger som vi mener vil passe svært godt inn i skolenes opplæring om menneskerettigheter.

Det er utarbeidet pedagogisk materiale som både vil omfatte litterære tekster og oppgaver som omhandler ytringsfrihetsspørsmål, til forberedelse eller oppfølging for elvene som skal se forestillingen.

Fribyforfatteren vil formidle hvorfor hun måtte flykte, hva ytringsfrihet betyr for henne og snakke om ytringsfrihetens kår og menneskerettighetssituasjonen i sitt hjemland. Hennes egenopplevde erfaringer med hva det vil si å ikke ha mulighet til å ytre seg fritt og hvorfor det er viktig å kjempe for ytringsfriheten, er viktige historier å formidle til elever. Vi tror det vil gjøre inntrykk på elevene å få møte mennesker som ikke bøyer av for trusler om sensur og tortur. Den norske forfatterne vil i tillegg til å lese relevante utdrag fra sine bøker, reflektere rundt hvorfor og hvordan hun bruker sitt forfatterskap til å engasjere seg. Står man fritt til å skrive hva man vil i Norge? Er det temaer hun ville unngått å skrive om? Hvordan ville situasjonen vært for henne dersom hun skrev bøkene sine i land der ytringsfriheten står svakt? Gjennom samtaler med elevene kan flere problemstillinger utforskes, f.eks.: Trues ytringsfriheten i Norge og verden i dag? I tilfelle hvor og hvordan? Hvor bør grensen gå mellom retten til å provosere og ytringsansvar? Hva gjør internett og sosiale medier med ytringsfriheten vår?

om forfatterne

Asieh Amini er journalist og poet, menneskerettighetsforkjemper og kvinneaktivist. I Norge har hun markert seg blant annet gjennom flere bidrag i Ny Tid og store oppslag i Adresseavisen. Amini har utgitt to diktsamlinger i Norge: Kom ikke til mine drømmer med gevær og Jeg savner å savne deg .

I september 2014 fikk Amini prisen Ord i grenseland, en årlig litteraturpris som går til en skjønnlitterær kvinnelig forfatter som er forfulgt, truet eller fengslet. I januar 2012 fikk hun Oxfam Novib / PEN Internationalspris for sitt arbeid. Denne prisen tildeles journalister og forfattere som lever under trusler og forfølgelse i sine hjemland, eller som har vært nødt til å flykte på grunn av sine samfunnskritiske tekster. UNESCO kåret i 2005 Asieh Amini til den mest fremstående yngre poeten i Iran.

For utfyllende informasjon om Asieh Amini:
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117749048/Asieh-Amini
http://www.newyorker.com/magazine/2016/01/04/war-of-words-annals-of-activism-laura-secor

 

Foto: AKAM1K3/Aschehoug

Ingrid Storholmen kommer fra Verdal og debuterte i 2001 med diktsamlinga «Krypskyttarloven». Hun har siden gitt ut ytterligere tre diktsamlinger. Diktene hennes er til sammen oversatt til 18 ulike språk. I 2009 kom Storholmens første prosabok «Tsjernobylfortellinger» (2009), og hun ble nominert til Brageprisen og Kritikerprisen. Boken er oversatt til blant annet engelsk, hindi og estisk. Hun er blitt tildelt Bokhandlernes forfatterstipend 2010, Sultprisen 2010 og Tanums kvinnestipend 2011. «Her lå Tirpitz» (2014) er hennes andre roman. Boken var nominert til P2-lytternes romanpris. Storholmen var en av dem som tok initiativ til at Trondheim skulle bli friby.

Mer om Ingrid Storholmen i

produksjonsfakta

Målgruppe
1. – 3. klasse VGS

Produsent
Lene Therese Teigen

Arena
Klasserom / grupperom / sal

Teknisk krav
“Mygg”/mikrofon ved store grupper. Tilgang på bærbar PC, projektor og mulighet til å spille av lyd (PA-anlegg)

Programlengde
60 minutter. Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
80 per forestilling

Opprigg / nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

PEN-logo

Norsk PEN var mottaker av produksjonsstøtte i 2015. Denne produksjonen er utviklet i samarbeid med dem.2016: Bjørnsonfestivalen og Nord-Trøndelag
2016: DKS Nord-Trøndelag v/Henning Lystad

kontaktinformasjon

Norsk PEN v/Ingeborg Kværne
Telefon: 99 16 48 60
E-post: ingeborg@norskpen.no
N
ett: http://norskpen.no/hva-gjor-vi/friby/