Ullologi og tankespinn

To hekser tar elevene med inn i et magisk refleksjonsrom rundt klima- og miljøproblemer, og gir oss en lekende innsikt i at mennesker har både kompetanse og fantasi som blir til løsninger for fremtiden.

Om produksjonen

Ullologi og tankespinn er en tverrfaglig produksjon med fokus på tekstforming, tekstilt håndverk, materialkunnskap, fantasi, skaperkraft og bærekraft.
Vibeke Koehlers fantasybok Tankespinneren danner rammene. Hovedpersonene i boka er elever ved Ullenborg skole. Trådmagien de lærer der er avgjørende for verdens framtid. Boken tar oss inn i en verden der trådene i livsveven rakner når dyrearter dør ut. Hekser og trollmenn som bruker spinneteiner og strikkepinner som tryllestaver må redde verden.

Elevene blir med inn i Tankespinnerens univers der barna ser at de må benytte seg av trådmagien for å bøte på naturskader, og la fantasien “tankespinne” slik at de finner løsningene for nåtid og framtid ved hjelp av fortidens magiske kunnskap.

Vi karder ull og spinner tråder, syr en bok, og får en introduksjon til struktur i fortellinger og skriver en liten fantasihistorie.
Vibeke Koehler leser fra Tankespinneren.

Til slutt legger vi alle de fantastiske tankene fra klassen i en gryte, og ser om det skjer noe magisk.

Om utøverne

Vibeke Koehler er forfatter og foredragsholder og har jobbet med tekst, teater, miljø og bærekraft i over 15 år.

Vigdis Valde er tidligere lærer og er utdannet i tekstilforming og formidling.

Foto: Li Xin

Produksjonsfakta

Tekniske krav:
Tilgjengelig strøm og ev skjøteledning
Varighet:
3 skoletimer
Opprigg/nedrigg: 
1t

Produksjonen egner seg i skolen

Kontaktinformasjon

E-post kontaktperson: 

vibekekoehler@gmail.com