Pubertet

Skrive- og lesestimulerende kurs for 6 trinn. Basert på erfaringer fra tidligere kurs for 6. Trinn ved blant annet Bjøråsen Skole på Romsås i 2017, har jeg utviklet et opplegg med pubertet som tema.

om produksjonen

Elevene blir presentert for litteratur, film og kunst som omhandler puberteten, samt metoder og innganger til tekst som jeg selv bruker i mitt arbeide, samt assosiasjonsleker med utgangspunkt i pubertetsord. Vi lager lister med ord som: Mensen, bind, onani, kjønnssykdommer, stemmeskifte, adamseple, hen, penis osv. Deretter får elevene forskjellige oppgaver knytta til ordene, for eksempel at de skal prøve å beskrive ordene for en marsboer som ikke aner hva pubertet er, til tekster de skriver sammen, eller alene basert på ord fra den felles ordbanken. Vi jobber også med automatskrift/ friskriving og min erfaring er at skrivingen rundt denne tematikken gir dem en ventil til å både spørre og undre seg over puberten.

Målet mitt er å skape et rom der elevene tør å undre seg, og at tekstarbeidet danner et filter, eller en hinne, som åpner opp for at elevene kan forholde seg friere til et komplekst emne som mange barn og foreldre vegrer seg for å snakke om sammen.

Hvis gruppa fungerer fint, kan vi også lage en tekstutstilling eller en scenetekst så andre på skolen får innblikk i det de lager. Og hvis det er stemning for det, vil deler av det som skapes kunne tas videre i et større utstillings- og scenekunstprosjekt jeg for tiden jobber med å utvikle i samarbeide med Biblo Tøyen, basert på medskapning med barn og unge.

om forfatteren

Hanne Ramsdal er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo og har en master i Teater med fordypning i scenetekst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun debuterte med romanen Jeg lukket døren bak ham da han gikk i 2006 på Gyldendal Forlag, og jobber med tekst for film, bok, teater og kunst. Hun har lang erfaring med skriveverksteder og formidlingsoppdrag for barn og ungdom via blant annet DKS. Hun samarbeider i tillegg med Kirkens Bymisjon om skrivekurs for eldre, og har erfaring med regi og konseptutvikling. I 2016 laget hun og skuespiller Rebekka Nystabakk en tekstutstilling basert på et skrivekurs de holdt i Oslo fengsel. Utstillingen ble kuratert av Munchmuseet og UKS. Våren 2018 var hun medvirkende i ballett/operaprosjektet Her som ble vist ved den Norske Opera.

Mer om Hanne Ramsdal i

Foto: Siv Elin Nærø

produksjonsfakta

Målgruppe
6. klasse

Produsent
Hanne Ramsdal

Arena
Klasserom / grupperom

Teknisk krav
Mulighet for å vise filmklipp

Programlengde
En dobbelttime. Maks to forestillinger pr. dag. Evnt heldagsopplegg.

Elever
30 per forestilling

Opprigg / nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

2018: Lese- og skrivestimulerende kurs ved Korsvoll Skole, Oslo

kontaktinformasjon

Hanne Ramsdal
Telefon: 41 68 87 15
E-post: hanneramsdal@gmail.com