Pengene og livet

Hvordan kan du tjene og håndtere egne penger? Hva er egentlig økonomi? I Pengene og livet blir elevene bevisste på at kunnskap om økonomi gir dem makt til å styre sitt eget liv og til å forandre verden. Forfatteren gir barn og unge praktiske tips om personlig økonomi, og viser hvordan deres økonomi henger sammen med verden rundt dem.

om produksjonen

Dagens barn tar del i økonomien i langt større grad, og fra mye yngre alder, enn tidligere. Overalt møter barn skreddersydde reklamer og produkter. Barn ned i 7-8 års alder kan få eget bankkort.

Til tross for dette lærer barn nesten ikke noe om økonomi på skolen.

I møte med forfatteren får elevene oppleve hva økonomi egentlig er, og hvordan de selv kan ta styring i sin økonomi. De lærer om pengenes historie, og får se at penger ikke bare er et praktisk verktøy, men også kan fortelle oss historier. Gjennom spørsmål og samtaler finner elevene ut måter de kan skaffe seg egne penger. De får også innblikk i hvordan deres egen pengebruk henger sammen med verden rundt dem.

Produksjonen Pengene og livet er basert på sakprosaboken Hva er økonomi? Fakta og funderinger .

COVER FIN.indd

om forfatteren

Gunhild J. Ecklund er utdannet dr.oecon. og historiker. Etter mange år som forsker i økonomisk historie, startet Ecklund i 2013 opp som selvstendig forfatter og formidler. Ved siden av å skrive bøker, holder Ecklund foredrag for barn, ungdom, familier, foreldre, biblioteker og organisasjoner. Ecklund er opptatt av å formidle fagstoff til et bredt publikum og er særlig interessert i gi barn og unge mer kunnskap om historie og økonomi.

Høsten 2015 kom Gunhild J. Ecklund ut med boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger. Boken ble nominert til Kulturdepartementets pris for beste fagbok for barn og ungdom i 2015. Du kan lese mer om forfatteren og boken på nettstedet www.hvaerøkonomi.no.

Mer om Gunhild J. Ecklund i
forfatterkatalogen

Foto: Geir H. Hagberg

Foto: Geir H. Hagberg

produksjonsfakta

Målgruppe
5. – 7. klasse

Produsent
Gunhild Ecklund  og Cesilie Tanderø (kultur Akershus)

Arena
Klasserom / grupperom

Teknisk krav
Projektor, lerret og tavle.

Programlengde
45 minutter. Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
60 per forestilling

Opprigg
15 minutter

Nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

Mottaker av Produksjonsstøtte for litterære produksjoner 2014.
2015: Den kulturelle skolesekken i Akershus

kontaktinformasjon

Gunhild J. Ecklund
E-post: gunhild@hagberg.no
hvaerokonomi.no/skoler/den-kulturelle-skolesekken/