Om kjærlighet og viljen til det gode

Romanen Ode til lyset handler om et fargerikt kjærlighetsforhold mellom to livskraftige kvinner. Etter mange år blir den ene uventet syk og dør. Den andre sitter alene igjen i huset ved fjorden. Nakent og ærlig reflekterer hun over kjærligheten. Hva skjer med de gode følelsene når de møter motstand? Hvordan takler vi at den elskede ikke alltid er sånn som vi synes hun/han burde være? Og hvordan er det når ens elskede skal dø fra en?

Om produksjonen

Utgangspunktet for boka er forfatterens egen erfaring av sorg og samliv. Teksten har en poetisk form med korte episoder som egner seg godt for opplesning. Den berører flere temaer og opplegget for et forfatterbesøk vil derfor være fleksibelt.

Det kan dreie seg om:
•Kjærlighet i praksis: Hva skjer med de gode følelsene når de utfordres av en nyansert virkelighet. Hvordan tar vi
vare på lyset?
•Livet, døden og havet: Hva er egentlig livet? Kan vi forstå mysteriet vi er en del av?
•Om sorg og omsorg: Pårørendes rolle under lengre sykdom. Forholdet mellom den som skal dø og de som skal leve
videre.
•Kjærlighet på skeiva: Om homofil kjærlighet og samliv – gleder og utfordringer.
Oppdragsgiver kan gjerne komme med ønsker om hvilke(t) av disse temaene det skal legges spesiell vekt på. Forfatteren vil i så fall velge tekster og snakke ut fra de temaene det blir enighet om. I mindre grupper kan det være naturlig at presentasjonen skjer i samtale med deltakerne. I større fora vil det åpens for spørsmål fra salen etter en presentasjon.

Om forfatter

Foto: Børre Haugli

Mette Werner er utdannet filmauteur fra Gray Film Atelier i USA og produksjonsassistent fra NRK Fjernsynet ved siden av en lang rekke kurs i dramaturgi og skapende prosesser. Hun er også utdannet adjunkt med fordypning i pedagogisk drama. I 20 år kombinerte hun skriving og undervisning, bl.a. i film og drama. Siden 2019 er hun forfatter på heltid.

Gjennom årene har forfatteren reist en del og har oppholdt seg over tid i Sveits, USA, India, Spania og Argentina.

Produksjonsfakta

Målgruppe:
Voksne
Besøker gjerne: 
Litterære arrangementer, bibliotek, høyskoler, foreninger, organisasjoner og mindre grupper.
Tekniske krav:
Nettilgang, lydanlegg, mikrofon i større forsamlinger
Programlengde:
60 minutter
Opprigg/nedrigg:
5 – 10 minutter/5 minutter

Kontaktinformasjon forfatter

E-postadresse til kontaktperson:
mettewerner@hotmail.com