Nynorsk topptur

Bli ein god nynorsk-aktivist!

Arnfinn Kolerud har gått all in i språkdebatten med dei tre romanane Når ein først skal skyte nokon, Kom ikkje inn i mitt hus og Gamle menn i syningom. Handlinga går føre seg i den aller siste nynorske landsbyen, i ei tid der bokmål og engelsk vinn fram på alle frontar. Ord for ord må nynorsken vike.

Det er utviklinga, blir det sagt.
Ein skal ikkje stå i mot utviklinga.

Bendik Uføre og dei andre nynorskingane utfører likevel dristige aksjonar inne i bokmåls-områda, for at språket deira skal overleve og ein gong i framtida nå nye høgder.

Med utgangspunkt i trilogien gir forfattaren tips om korleis vi alle kan bli gode nynorsk-aktivistar, anten det er gjennom dikt-på-do, korrekturlesing og korrekturbrodering, eller på meir utagerande og framfusent vis.

Kan ein gjere noko for å snu på utviklinga?
Kva skal til for at kongen blir nynorsk?
Og kven er dei fire store?

Foredraget varer i 45 små minutt, før det gjerne går over i eit ordskifte om språk og uspråk.

Arnfinn Kolerud vaks opp i Romsdal med blyantar som skreiv på bokmål, men skifta til nynorsk i vaksen alder.

Honorar etter avtale.

Kontakt forfattaren her

Foto: Per Eide