Meningen med rus

Til alle tider og overalt i verden har mennesker søkt rus, og i dag er det en del av de fleste menneskers liv. Hvorfor er det sånn? Hva er det som gjør at mennesker trekkes mot rusen?

om produksjonen

Alle vet at det er risiko og skade involvert, at rusen tar. Men det er åpenbart at rusen også gir, at den tilbyr noe meningsfullt, ellers ville ikke mennesker søkt den. Variasjonen er imidlertid stor. Folk søker rus på ulike måter og av ulike grunner, med ulike stoffer og i ulike mengder. Foredraget bygger på historiske beretninger, populærvitenskapelig formidling og møter med enkeltmennesker, for å belyse rusens betydning i dag.

Foredraget underkommuniserer på ingen måte risiko og skade knyttet til bruk av rusmidler, men formidler en bredere og dypere forståelse av hva rus er og hva den gjør for folk. Foredraget er ikke moraliserende, men opplysende om et fenomen som angår alle. Ikke minst angår det unge mennesker som står på terskelen til å få, eller allerede har hatt, sine første erfaringer med rus. Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål.

om forfatteren

Øystein Skjælaaen har forsket på og arbeidet med rusproblematikk i mange år. Han har skrevet om rus i en rekke tidsskrifter og fagbøker, og Meningen med rus er hans første bok for allmennmarkedet. Boken er kritikerrost og har fått mye oppmerksomhet. Skjælaaen er også musiker, blant annet i bandet Real Ones.

Mer om Øystein Skjælaaen i

Foto: Joseph Pessar

produksjonsfakta

Målgruppe
1. – 3. klasse VGS

Produsent
Øystein Skjælaaen

Arena
Klasserom / grupperom / auditorium

Teknisk krav
Prosjektor tilkoblet en pc/Mac (har med en minnepinne)
Lerret

Programlengde
45-60 minuter etter avtale. . Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
Maks 100 per forestilling

Opprigg / nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

  • Øystein Skjælaaen forteller lærerikt og engasjerende om både rusens forførende og mer trøblete egenskaper. Han forteller anekdoter og gjør sammenligninger som gjør at vi undrer oss over normene og holdningene til ulike typer rus, og hvorfor noe er akseptert og noe er ulovlig, samtidig som han tegner opp et historisk bilde av fenomenet rus. Oppfordringen om å støtte og være interesserte medmennesker snarere enn å fordømme dem som får problemer med rus er en viktig påminnelse for de fleste av oss, vil jeg tro.
    (Solveig Ingrid Løvås, lærer, Mailand videregående skole)
  • Øystein burde snakke om dette på alle landets skoler.
    (Oda Weider-Krog, vert for podcasten, Familieliv).

kontaktinformasjon

Øystein Skjælaaen
Telefon: 99 64 34 61
E-post: oystein@realones.no