Med på leken

Med utgangspunkt i romanen Med på leken tar forfatteren(e) tak i problematikken rundt såkalte «gråsoneovergrep», eller festvoldtekter, der alkohol er med i spillet og overgriperen en i bekjentskapskretsen.

om produksjonen

Amalie (18) opplever å bli voldtatt på fest mens hun er drita full. Hendelsen setter henne  helt ut av spill, men ved å ta saken i egne hender når den henlegges hos politiet, snur Amalie, bokas heltinne, om på det meste. I stedet for å resignere i offerrollen, retter hun raseriet og frustrasjonen hun sitter igjen med utover, og går for hevn. Slik gir historien grunnlag for refleksjon rundt mange vanskelige, viktige, ømtålige, og ikke minst aktuelle tema – særlig for ungdom og unge voksne, som står midt i det med begge beina.

Ved å møte ungdommene i klasserommet, vil forfatteren(e), med utgangspunkt i teksten, åpne opp for diskusjon og refleksjon rundt tema som

– Overgrep og voldtekt med fokus på «de grå sonene», fordi det er der alle de ubevisste holdningene og adferdsmønstrene våre oppholder seg, alt vi bærer med oss som sannheter uten å tenke over det.

Slik gir tema innfallsvinkler til andre tema som
– kjønnsdiskriminering
– traumatisering og bearbeiding. Terapi og åpenhet omkring psykisk helse
– stereotypier og fordommer, lydighet og konformitet
– gutteperspektivet:  kjæresten – som opplever at dama blir voldtatt
vennen – det å være en kjernekar
vennegjengen – holdninger og guttekultur
– pornokulturen, pornoavhengighet og seksualiseringen av samfunnet
– kvinnekulturen: kvinneidealet og selvforakt
– medienes og underholdningsindustriens rolle som identitetsbygger

Boka gir også en introduksjon til filosofen og feministen Simone de Beauvoir, og igjennom henne og Amalies nye venn og hjelper, gamle fru Viksjø, får Amalie et innblikk i de siste hundre års kvinnehistorie.

I utgangspunktet er det Kristin von Hirsch som reiser med denne produksjonen, men datter Pia kan også være med.

om forfatterne

Pia og Kristin er mor og datter. Det har skrevet Med på leken sammen. Så tett var samarbeidet at ingen forstod at de var to da de sendte inn manus under pseudonym. Det har vært et utfordrende og inspirerende samarbeid, og de deler gjerne sine erfaringer og teknikker om det skulle være ønskelig .

Kristin von Hirsch (1961) er forfatter og fotograf/billedkunstner med cand.mag. i religionssosiologi fra UiO, samt Bibliotekhøgskolen og manusforfatterutdanning.

Hun debuterte med barne/ungdomsboka Hvem vet – om sannhetens utallige ansikter i 2005. I 2007 ga hun ut serien Barndom på 50, 60, 70 og 80-tallet. I 2009 og 2010 kom de to billedbøkene Isa på jobb, som hun illustrerte, og i 2010 ga hun også ut dokumentarboka På min måte – ni livsfortellinger. Med på leken kom i 2016 og er hennes første roman.

Mer om Kristin von Hirsch i

 

Pia von Hirsch (1987) er psykolog med flere år som aktiv samfunnsblogger i bagasjen. Hun debuterte som forfatter i 2016 med Med på leken.

Foto: Kristin von Hirsch

produksjonsfakata

Målgruppe
10. klasse og 1. – 3. klasse VGS (tilpasset opplegg)

Produsent
Kristin von Hirsch

Arena
Klasserom / grupperom

Teknisk krav
Ingen

Programlengde
60 minutter. Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
35 per forestilling

Opprigg / nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

Status

Lenke til intervju/anmeldelse fra Norsk Psykologforening

Lenke til intervju i Vårt land

Kontaktinformasjon

Kristin von Hirsch
Telefon: 90 29 51 19
E-post: kristinvonhirsch@gmail.com
hjemmeside: kristinvonhirsch.no