Jo har skjedd

Gjennom høytlesning og iscenesettelse tar Kristine Rui Slettebakken oss med inn i boka «Jo har skjedd». Et annerledes forfatterbesøk der utøveren skifter mellom å være formidler, intervjuer, forfatter og karakterer fra boka.

Om produksjonen

Boka er en roman for mellomtrinnet som handler om Frida på 11 år og hvordan livet hennes endrer seg når det starter en ny gutt i klassen. Tematisk kretser det rundt identitet, forelskelse, løgn og vennskap.

Fundamentet for produksjonen er formidlingen av romanen «Jo har skjedd».
Utøveren, Kristine Rui Slettebakken, veksler mellom følgende «rom» eller nivåer i produksjonen:
A. Den «nøytrale» formidleren: Som henvender seg til publikum her og nå.
B. Intervjueren: Som stiller spørsmål til forfatteren, slik at hun mer naturlig kan fortelle om ting ved å svare på disse.
C. Forfatteren i skrivemodus: Vist ved at hun går til en bestemt plass på scenen, og skriver i notatboka. Her forstår man at det er tilbakeblikk på ide – og skriveprosessen. Publikum blir med inn i skriverommet og ser for eksempel hvordan forfatteren skriver ut ideer, velger jeg-forteller istedenfor tredjeperson, eller snakker som om hun er hovedpersonen.
D. Karakterene i boka: Utøveren «går inn i» og gestalter noen av dem. Gjennom dialoger fra boka, men også improvisert tekst utfra hvem de er og hva som kjennetegner dem.

Målet med å bruke disse «nivåene» er å skape variasjon: i tempo, stemning og tematikk. Gjennom å spille ut scener, både som «den skrivende forfatteren», i intervjusamtalen og gjennom de ulike karakterene i boka, kan det være lettere å ivareta humor og nyanser. Ting som ikke like lett lar seg fange ved kun å «snakke om det» som en nøytral formidler.

Produksjonen har fokus på litteraturformidling, men har også en god del teater i seg. Skiftene i spill skjer først og fremst i stemme og mimikk, men også ved noe bruk av enkle rekvisitter, som for eksempel Jo sitt lange røde skjerf, Marthe med H sin rosa boblejakke, og intervjuerens «mikrofon».

Tematisk dreier produksjonen seg rundt:
Vennskap
Løgn og hemmeligheter
Identitet
Forestillingsevne
Ordlek
Forelskelse og kjærlighet

Mellom linjene, eller som et grunnleggende bakteppe, er det ønske om å skape refleksjon rundt det å skrive og hvorfor vi forestiller oss og lager historier. Utøveren tar blant annet for seg hvordan skriveprosessen kan likne på lek og skuespill, og hva som skjer når man skriver i jeg-person.

Målet med produksjonen er – i tillegg til å gå inn i boka – at elevene skal oppleve et litt annerledes forfatterbesøk. At de ikke blir møtt med en som ønsker velkommen og venter på at det skal bli stille. At det ikke bare snakkes om boka, men at de får bli med inn i en rekke øyeblikk. Øyeblikk som skjer i skriveprosessen og i selve boka, og at publikum opplever at de blir med på det her og nå.

Siden forestillingen ikke legger opp til mye interaksjon med publikum, finnes det et opplegg som klassene kan ta i bruk etter forestillingen dersom de ønsker. Dette for å tilrettelegge for samtale om boka og forestillingen.

Passer for 5. og 6. klasse

Om forfatteren

Foto: Julie Pike

Kristine Rui Slettebakken er oppvokst i Kragerø og bosatt i Oslo. Hun har i mange år jobbet som skuespiller og lydbokinnleser. Hun er også teaterpedagog, og har blant annet vært teaterlærer i videregående skole.

I tillegg til teater – og litteraturutdannelse, har hun tatt en toårig forfatterutdanning ved Norsk barnebokinstitutt.
«Jo har skjedd» (2020) er hennes debutbok. «Sommer med Jo» (2021) er en frittstående oppfølger.

Produksjonsfakta

Målgruppe:
Barn, 5. og 6.trinn

Egner denne produksjonen seg i skolen:
Ja

Tekniske krav:
El-uttak

Programlengde:
45 min

Opprigg/nedrigg:
30 min/15 min

 

Kontaktinformasjon

E-postadresse til kontaktperson:
kristineruis@gmail.com