Jakta på kjeldene

Er det sant at det fanst ein norsk superspion i Nazi-Tyskland under krigen, og at denne mannen sendte sensasjonelle rapportar om Hitlers atombombeprosjekt?
Svein Sæter greidde å spore opp spionen. Som forfattar og journalist har Sæter jakta på kjeldene til ukjente historier i 30 år. I Jakta på kjeldene gir han råd om dokumentarisk skriving, om kjelder – og ikkje minst: om kjeldekritikk.

om produksjonen

Svein Sæter tar utgangspunkt i den utrulege historia om spionen Sverre Bergh (1920 – 2006). Med støtte i historiske fotografi og hemmelege dokument fortel Sæter om arbeidet som førte fram til boka om Bergh, Spion i Hitlers rike. Deretter viser Sæter korleis metodane han brukte i arbeidet er svært nyttige i alle typar dokumentarisk skriving, også skuleoppgåver. I siste del av Jakta på kjeldene gir han elevane praktiske oppgåver, som blant anna går ut på å finne fram til informasjonar og å bruke dei i ei tekst.

om forfatteren

Svein Sæter er forfattar og har skrive 20 sakprosabøker, ofte med historiske tema. Han kåserer rundt om i heile Sør-Norge, ikkje minst om Etiopia. Oppsettinga er vist på mange skular i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Svein er kjent som ein god formidlar, ikkje minst overfor unge.

Har har og redigert barnediktsamlinga Dikt frå Vårsøglandet.

Mer om Svein Sæter i

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

produksjonsfakta

Målgruppe
8. 10. klasse og VGS (tilpasset opplegg).

Produsent
Svein Sæter

Arena
Klasserom / sal / aula.

Teknisk behov

Programlengde
135 minutter. Maks en forestillinger per dag.

Elever
30per forestilling.

Opprigg/nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

kontakinformasjon

Svein Sæter
Telefon: 47 84 70 17
E-post: svein@blomsterhaug.no
Heimeside: www.blomsterhaug.no