Hvem er samene?

Opplegget baseres på boka Samer, utgitt i Cappelen Damms faktaløveserie i 2012. Samer er ei faktabok for barn. Det legges opp til et tredelt opplegg.

om produksjonen

Hvem er samene? er et litteraturtilbud med Sigbjørn Skåden, samisk forfatter. Forfatterbesøket er delt opp i tre.

Første del er en presentasjon av stoffet i boka Samer, hvor elevene får en gjennomgang av samisk historie. Dette illustreres med bilder fra boka.

Andre del er et minikurs i nordsamisk, hvor elevene får lære noen praktiske ord og fraser, slik at de har sjansen til å føre en liten samtale på samisk.

Tredje del handler om dagens samiske samfunn og det å være ung same i dag. Denne delen illustreres med aktuelle bilder fra dagens samiske samfunnsliv. Det vil være en fordel om elevene har lest hele eller deler av boka Samer før besøket. Programmet vil kunne tilpasses i forhold til elevenes kunnskapsnivå.

Geat sámit leat? lea girjjálašvuođafálaldat Sigbjørn Skådeniin, sámi girječálli. Girječálligalledeapmi lea juhkkojuvvon golmma oassái. Vuosttas oassi lea ovdanbuktit osiid Sámit/Samer-girjjis. Oahppit besset oahpásnuvvat sámi historjái. Govat girjjis vuosehuvvojit muitalettiin. Nuppi oassi lea davvisámegielkurssaš, gonnes oahppit besset oahppat muhtin sániid ja frásaid, nuvt ahte máhttet basládje gulahallat sámegillii. Goalmmát oassi lea dálá sámi servodaga birra ja goktes lea leahkit otná áiggis nuorra sápmelažžan. Dasa vuosehuvvojit áigeguovdilis govat servodateallimis. Lea ovdamunni jos oahppit leat lohkan olles dahje oasi Sámit/Samer-girjjis ovdalgihtii. Prográmma muddejuvvo ohppiid máhttodási mielde.

Alle illustrasjoner: Ketil SelnesAlle illustrasjoner: Ketil Selnes

om forfatteren

Sigbjørn Skåden kommer fra Skånland i Sør-Troms. Han snakker og skriver nordsamisk og norsk. Han debuterte som forfatter i 2004 med diktboka Skuovvadeddjiid gonagas (Skomakernes konge). For denne boka ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris fra det samiske språkområdet. Sigbjørn har siden gitt ut en roman og ei diktsamling. I 2012 ga han ut sin første barnebok, faktaboka  Sámit/Samer som kom ut på to språk som en del av Cappelen Damms løvebokserie. Skåden har gjennomført skoleturneer i blant annet gjennomført skoleturneer i blant annet Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag og Akershus.

Mer om Sigbjørn Skåden i
forfatterkatalogen

Sigbjørn Skåden, Foto: Cappelen Damm

produksjonsfakta

Målgruppe
5 – 7. klasse

Produsent
Sigbjørn Skåden

Arena
Klasserom / grupperom / sal

Teknisk krav
Projektor, lerret og tavle. Behov for kopiering.

Programlengde
90 minutter. Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
30 per forestilling

Opprigg / nedrigg
15 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

2015: DKS Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane

kontaktinformasjon

Sigbjørn Skåden
Telefon: 99 15 27 77
E-post: sigbjorn.skaden@gmail.com