Hva skal vi leve av etter oljen?

I dette foredraget forteller Henning Røed om hva havet har betydd for oss mennesker og hva som må til dersom havets ressurser skal kunne bli den nye oljen

OM PRODUKSJONEN

Hva skal vi leve av etter oljen? En del av svaret er at skal leve av det vi levde av i 1000 år før vi oppdaget oljen – nemlig fisk. Og grunnen er enkel – Norge har kontroll med sjøområder som er like store som fastlands Vest-Europa, med havområder som inneholder noen av verdens alle største fiskebestander. Vi har verdens nest lengste kyst og er nest størst på eksport av sjømat i verden. Nå eksporterer vi årlig sjømat for mer enn 100 milliarder kroner og våre fiskerier har skapt større verdier for landet vårt enn olje og gassutvinning. Forskere har spådd at norsk marin produksjon vil kunne nå en verdi på 550 milliarder kroner i 2050. Er dette troverdig?

OM FORFATTEREN

Henning Røed er marinbiolog og forfatter. Han har jobbet i over 30 år med hav, fisk, fiskeoppdrett, klima og miljø. Han har blant annet arbeidet hos Fiskerisjefen i Rogaland, i Miljøverndepartementet, i  WWF – Verdens naturfond og i Klima- og forurensningsdirektoratet.

PRODUKSJONSFAKTA

Målgruppe:
Voksne, Senior

Egner denne produksjonen seg i skolen:
Ja

Tekniske krav:
overheadprosjektor

Programlengde:
30-45 minutter

Opprigg/nedrigg:
5 min/ 2 min

 

KONTAKTINFORMASJON

E-post:
herringroe@hotmail.com