Rett foran nesa på deg

Lese- og skrivestimulerende kurs 6. – 7. trinn over 6 uker med Hanne Ramsdal.
Med bakgrunn i egne erfaringer med tekstproduksjon for film, scene og bok vil Hanne Ramsdal skape et alternativt rom hvor elevene får både fysiske og skriftlige oppgaver som gir andre og uventede innganger til tekst. Og for en gangs skyld gir vi  blaffen i rettskrivning.

OM PRODUKSJONEN

I noen av øvelsene jobber elevene sammen «på gulvet» eller ute, og får kanskje erfare en annen form for samarbeide enn til vanlig. Håpet er å skape en slags bandfølelse hvor de en lite stund kan glemme seg selv litt, og være del av et felleskap hvor det å se og lytte er viktigere enn det å bli sett. Og hvor vi tar tak i det som napper, der det snubler, og bruker dette til noe konstruktivt, i stedet for å se på det som feil.Gjennom forskjellige øvelser, som improvisasjon, automatskrift, methodwriting og samtaler ønsker jeg å inspirere elevene og åpne opp blikket deres så de ser at litteratur finnes rett foran nesa på dem, og kan fungere helt fint med akkurat det språket de har og bruker hver dag. Og at nettopp det språket kan få dem i kontakt med det særegne ved erfaringene sine, og gi tilgang til noe som oppleves sant og autentisk. Målet er ikke at elevene sitter igjen med gode tekster fra workshopen, men kanskje overasker de seg selv med en setning de uventet har kommet opp med? Kanskje dukker det opp ord de ikke trodde de kunne bruke i tekst? Og kanskje ser de at de skriver skikkelig bra når de er to om en tekst istedenfor en?

Kort sagt ønsker jeg å gi deltakerne mot til å se at det i hverdagen deres, det spesielle ved dem, det fine, det overaskende, det flaue, det skambelagte, ligger masse materiale, og at alt dette kan transformeres til litteratur. Og at det nettopp er det som kan være grunnlaget for god litteratur. Etter å ha skapt noe tekstmateriale, går vi tilbake til pultene og jobber med bearbeiding av disse, enkeltvis og i grupper. I denne bearbeidingsfasen går vi gjennom tekstene og jeg snakker om hvordan bli bedre lesere av egen tekst. Jeg ønsker å vise dem at skrivingens to faser, skrivefasen og redigeringsfasen, er hellige. Å redigere mens man skriver, kan kvele en tekst fra fødselen av.

Hovedmålet er å gi elevene noen teknikker som gjør at de blir trygge, glemmer hodet, slutter å tenke og som frigjør kreativ energi.

Jeg har allerede testet ut en del av øvelsene på studentene ved Forfatterstudiet i Bø, samt forfatterelevene ved Danvik Folkehøgskole, og for ungdom på skriveworkshop i regi av Brageteatret/ Trafo, samt for DUS (Den Unge Scenen) og sett at de virker.

Om forfatteren

Foto: Siv Elin Nærø

Hanne Ramsdal, (f. 1974), er utdannet litteraturviter fra Blinderen og jobber med tekst innenfor bok, film, teater og kunst. Hun debuterte med romanen Jeg lukket døren bak ham da han gikk i 2006, og driver teaterkompaniet Treverket sammen med to skuespillere. I 2013 lagde de forestillingen Happy Happy Love.
I 2015 vises enakteren hennes Åtte minutter ved Dramatikkfestivalen, og hun skriver nå på en ny roman.

Ramsdal har lang erfaring med turnering med Den Kulturelle Skolesekken og har holdt skrivekurs for barn, ungdom, voksne og eldre. Hun er opptatt av å skape trygge rom hvor deltakerne får prøvd ut egen skriving uten fokus på rettskrivning og å være flink.

Produksjonsfakta

Målgruppe
6. – 7. trinn

Produsent
Hanne Ramsdal

Arena
Klasserom

Teknisk behov
Ingen

Programlengde
1 økt à 90 minutter hver uke i seks uker.

Elever
30 per forestilling

Opprigg / nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket.

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres

STATUS

Mottaker av Produksjonsstøtte for litterære produksjoner 2014.
Ute i Osloskolen våren 2015.

KONTAKTINFO

Hanne Ramsdal
Telefon: 41 68 87 15
E-post: hanneramsdal@gmail.com