Hvem drepte Birgitte Tengs?

Natt til 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs drept, bare 500 meter hjemmefra. Den unge Karmøy-jenta ble seksuelt misbrukt og utsatt for brutal vold. I mer enn halvannet år sliter politiet med å analysere hår- og bilspor. Det er krise i etterforskningen inntil tekniske bevis forkastes og Birgittes 19 år gamle fetter tas inn til avhør. Etter uker i isolasjon tilstår 19-åringen et drap han ikke husker å ha begått. Senere trekker han tilståelsen. Han blir frikjent strafferettslig, men dømt til å betale Birgittes foreldre erstatning. Tilbake står lokalbefolkningen med ett spørsmål: Hvis ikke fetteren drepte Birgitte, hvem hadde da gjort det?
7. desember 2016 besluttet Sør-vest politidistrikt å gjenoppta etterforskningen i sin helhet. Jahrs bok har vært av stor betydning.

OM PRODUKSJONEN

Det ikoniske konfirmasjonsbildet av Birgitte Tengs i bunad

Det ikoniske konfirmasjonsbildet av Birgitte Tengs i bunad

Spørsmålet Hvem drepte Birgitte Tengs? er utgangspunkt for historien Jahr vil fortelle. Han ønsker blant annet å få frem hvem Birgitte var og hendelsene bak fetterens tilståelse. Elevene tas med bak historien, og målet er at de selv skal utøve kritisk tenkning til nyhetene de blir servert (også de fra denne forfatteren).

Det vil være naturlig å starte med Birgitte. «Alle» kjente konfirmasjonsbildet av Birgitte i bunad. Et ikonisk bilde som gjorde det lett å tenke seg at hun var svært straight. Hadde noen sett Birgitte haike drapsnatten, ville det vært enkelt å slå dette bort fra seg. «En slik jente ville ikke gjort noe sånn». Poenget er at: Ja, Birgitte var også en konfirmant i bunad. Men hun var så mye, mye mer. Og hun fryktet definitivt hverken mørket, fremmede eller det å haike.

Politiet fant lange, lyse hår i hånden til Birgitte. I tillegg var de sikre på at hun var fraktet til åstedet med bil. Etter et år og ni måneders resultatløs etterforskning, ble sporene lagt «døde». Kort etter ble Birgittes fetter tatt inn til avhør. Fetteren fikk tidlig tillit til Kripos’ avhørsekspert, som terpet på at han hadde et minnetap fra midnatt til klokken 2. Han ble bedt om å skrive et filmmanus om hva som kunne ha skjedd med Birgitte, senere skulle han bytte ut «han» i fortellingen med et «jeg». Politiet hevdet at de hadde vitneobservasjoner som kunne knytte ham og Birgitte sammen, noe for øvrig VG også slo stort opp. Dette stemte ikke. For lesere er slikt umulig å avsløre, det normale er å stole på det man blir fortalt om alvorlig kriminalsaker. Fetteren tilsto – etter uker i isolasjon – et drap han ikke husket å ha begått, for senere å trekke tilståelsen tilbake. Han ble frikjent strafferettslig, men dømt sivilrettslig i Gulating lagmannsrett juni 1998.

Saken reiser mange spørsmål. Jahr vil sammen med elevene gå gjennom noen av disse:

* Hvorfor tilstår fetteren et drap han ikke husker å ha begått?

* Går det an å tilstå et drap en faktisk ikke har begått?

* Er det lov å dømme noen som er faktisk er frikjent?

* Kan man stole på mediene i store straffesaker?

* Hvordan står det til med rettssikkerheten i Norge?

Elevenes synspunkter og refleksjoner er svært velkomne.

om forfatteren

Foto: Dagbladet

Foto: Tomm W. Christiansen/Dagbladet

Bjørn Olav Jahr er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet som journalist i Kapital, Dagbladet og Memo. I 2003 vant han SKUP-prisen for opprullingen av Finance Credit-saken. Han har tidligere utgitt Smarte skurker – grådige gubber … historien om Finance Credit og Rus og Rolex (2005). Historien om en narkoman i hvit snipp (2009), sistnevnte i samarbeid med Olaf Olsvik.

Jahr er i dag forlagsredaktør i Gyldendal.

Mer om Bjørn Olav Jahr i
forfatterkatalogen

produksjonsfakta

Målgruppe
VGS.

Produsent
Bjørn Olav Jahr

Arena
Klasserom / grupperom

Teknisk krav
PC og projektor. Blending en fordel.

Programlengde
60 minutter. Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
20 – 60 i fagene sosialkunnskap, samfunnskunnskap, norsk, rettslære, filosofi.

Opprigg / nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket.

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

STATUS

Ny produksjon høsten 2015.2016: DKS Oslo og DKS Oppland. Veldig gode tilbakemeldinger.

KONTAKTINFORMASJON

Bjørn Olav Jahr
Telefon: 98 01 12 73
Telefon: 22 03 43 88
E-post: boj@gyldendal.no