Draumen om Abeba Bikila: Livet i Etiopia

Dette er eit heilt annleis møte med Afrika: korleis eitt av verdas fattigaste land også kan vera rikt, i form av sterke menneske, kulturelt mangfald, eineståande historie.

OM PRODUKSJONEN

Gjennom foto og forteljing møter elevane enkeltmenneske på sin eigen alder. Møtet med Etiopia og Afrika er også eit møte med oss sjølv; herifrå kom mennesket.

Abebe Bikila vann OL-gull på maraton berrføtt, og er eit symbol på styrke og framtidsdraum over heile Afrika.

Abebe Bikila

Om forfattaren

Svein Sæter er forfattar og har skrive 20 sakprosabøker, ofte med historiske tema. Han kåserer rundt om i heile Sør-Norge, ikkje minst om Etiopia. Oppsettinga er vist på mange skular i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Svein er kjent som ein god formidlar, ikkje minst overfor unge.

Har har og redigert barnediktsamlinga Dikt frå Vårsøglandet.

Mer om Svein Sæter i
forfatterkatalogen

Foto: Gyldendal Norsk Forlag
Foto: Gyldendal Norsk Forlag

produksjonsfakta

Målgruppe
1. – 4. klasse, 5 – 7. klasse, 8. 10. klasse og VGS (tilpasset opplegg).

Produsent
Svein Sæter

Arena
Klasserom / sal / aula.

Teknisk behov
Projektor og skjerm.
Tilgang til internett på skjerm eller smartboard er ein fordel.
Viss ikkje, trengst ein cd-spelar i tillegg.

Programlengde
45 minutter. Maks to forestillinger per dag.

Elever
100 per forestilling.

Opprigg/nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket.

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

kontaktinformasjon

Svein Sæter
Telefon: 47 84 70 17
E-post: svein@blomsterhaug.no
Heimeside: www.blomsterhaug.no