DRAMATIKKtakk

Lær å skrive teatertekster og få dem framført av profesjonelle skuespillere. Et opplegg  over 3 dobbelttimer for 7. trinn i grunnskolen.

om produksjonen

Opplegget foregår i klasserommet over 3 dobbelttimer, der elevene først introduseres for dramatikk, dialog og dramaturgiske virkemidler gjennom samtale og konkrete eksempler framført av skuespillerne. Hva er en teatertekst? Hvordan fortelle en historie gjennom dialog?

Elevene skal deretter skrive egne teatertekster (som gruppearbeid) under veiledning, bl.a gjennom en ”leseprøve”/stuntframføring av tekstene midt i prosessen der vi viser hva som fungerer og ikke fungerer på en scene. Når tekstene er ferdige, framføres de av skuespillerne for klassen.

Etter kurset redigeres tekstene sammen til et lite hefte som kan deles ut i klassen.

 

Målet med DRAMATIKKtakk er å bidra til økt bevissthet om dialogtekster og gi elevene mulighet til selv å skrive teatertekster og få disse framført av profesjonelle skuespillere. Selv om barn og ungdom er svært erfarne brukere av TV og filmmedier, ser mange film, TV og teater uten egentlig å være bevisst at forestillingene baserer seg på skrevne tekster. Vi ønsker at elevene skal få større bevissthet rundt enkle dramaturgiske virkemidler – og lære hvordan man skaper spenning og konflikt i en scene. Dvs: Hva er dramatikk og hvordan endrer en tekst seg med skuespillerne.

Opplegget går over 3 dobbelttimer  klasserommet, med skriveøkter på egen hånd mellom timene. Klassens lærer må holde i trådene mellom øktene.

Foto: Trine Vollan

Foto: Trine Vollan

om utøverne

Vi som står bak prosjektet har vært med på liknende opplegg tidligere, og DramatikkTAKK er utarbeidet med midler fra Norsk kulturråd og utprøvd på to skoler i Oslo. Vi har veldig god erfaring med resultatet, og har sett tilfredstillelsen, mestringsfølelsen og gleden hos elevene som får se egen tekst levendegjort av skuespillerne.

Trine Vollan er forfatter, dramatiker og filmskaper. Hun har skrevet tre romaner og flere teatertekster og har laget flere dokumentarfilmer. Hun har også vært leder for Norsk Litteraturfestival.

Se mer om Trine Vollan i

Foto: Selvportrett

Kaia Varjord gikk ut fra Teaterhøgskolen i 2005, og har siden jobbet innen TV, film og ved teatre som Nationaltheatret, Oslo Nye, Riksteatret og er for tida aktuell i flere forestillinger ved Det norske Teatret.

Yngve Berven gikk ut fra Teaterhøgskolen i 2005 og har siden da vært engasjert ved en rekke teatre: Riksteatret, Teater Innlandet, Det Norske Teatret og Nationaltheatret, samt spilt i en rekke TV-serier. Han var sist å se i rollen som Jørgen Tessmann i Hedda Gabler ved Rogaland Teater. Ynge har nylig debutert som teaterinstruktør og jobber for øyeblikket med tre teateroppsetninger.

produksjonsfakta

Målgruppe
8 . klasse

Produsent
Trine Vollan

Arena
Klasserom / grupperom

Teknisk krav
Tavle, litt gulvplass

Programlengde
3 dobbelttimer fordelt over 2 uker. Skriveøkter med lærer mellom øktene. De ferdige teatertekstene sendes dramatiker/skuespillerne som har en øvingsdag på egen hånd før siste økt.

Elever
35 per gang

Opprigg / nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres

kontaktinformasjon

Trine Vollan
Tel.: 41 56 20 62
E-post: trinevo@online.no