Den skyldige

Forfatterbesøk med Tania Kjeldset, hvor novellen står i fokus.

Om produksjonen

Den skyldige er en novelle i fem deler, utgitt på CappelenDamm i 2013 i antologien Tapt/Funnet. Den er i sin helhet også nylig trykket i Aschehougs nye norskverk for ungdomstrinnet Fabel 9.

Jeg ønsker å vise elevene hvordan en virkelig hendelse kan inspirere og fungere som utgangspunkt for en skjønnlitterær tekst. Videre gjøre elevene bevisst sine egne kilder, og inspirere dem til å bruke noen av disse i egne tekster. Den aktuelle novellen tar opp sorg og skyldfølelse knyttet til en dramatisk hendelse i livet til en ung gutt, og jeg ønsker å dra elevene inn i samtaler rundt det vi leser.

Med utgangspunkt i egen novelle vil jeg inspirere eleven til å utforske sjangeren, og skrive egne tekster. Dobbelttimen består av en kort innføring i novellens typiske kjennetegn, videre samtale om bakgrunnen for denne novellen, temaet og utviklingen.

Den skyldige

forberedelser

I forkant av besøket sender jeg ut et tekstutdrag som skal leses av klassen. Det inngår også en skriveoppgave som elevene skal gjøre, samt et opplegg for lærer og elever hvis de ønsker å arbeide videre med stoffet etter forfatterbesøket.

om forfatteren

Tania Kjeldset (1960) er oppvokst i Oslo. Hun debuterte i 1995 med bildeboken Eplemadammen og har bl.a gitt ut bøkene om Stine, og romanene Hårfine floker (1999) og Kanskje kommer aldri (2005).

Tania Kjeldset er utdannet illustratør ved SHKS i Oslo og har også illustrert en rekke bilde- og barnebøker.

Mer om Tania Kjeldset i
forfatterkatalogen

 

produksjonsfakta

Målgruppe
8. – 10. trinn

Arena
Klasserom/grupperom

Teknisk krav
Prosjektor og tavle/whiteboard

Programlengde
90 minutter

Elever
Maks 30 pr formidling – inntil 2 dobbelttimer pr. dag.

Opprigg / nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

Status

2014: DKS Hordaland
2015: DKS Hordaland, 9.klasseturne i Oslo

Kontaktinfo

Tania Kjeldset
Telefon: 95 27 54 85
E-post: tania@kjeldset.no
http://www.kjeldset.no/