Den norske slavehandelen

Du har kanskje høyrt om slavehandelen og tenkt at det var slikt dei dreiv med i USA i gamle dagar. Men visste du at det var nordmenn som deltok, både på skipa, på slaveforta i Afrika og i koloniane på andre sida av havet? Dei jobba som matrosar og styrmenn, guvernørar og dommarar, medan fleire hundre tusen afrikanarar blei frakta over havet med dansk-norske skip. Det er ei historie om sjukdom og død, opprør og straff. Men òg om ei ny verd med nye sjansar for den som visste å spela korta sine rett. Med utgangspunkt i sakprosaboka Den norske slavehandelen, som kom ut hausten 2018, snakkar Anders Totland om denne mørke og lite kjende sida av norsk historie.

Om produksjonen

I denne boka skildrer Anders Totland livet og hverdagen til de norske deltakerne i slavehandelen.

Det var nordmenn i alle ledd. De reiste til sjøs, med skipene fulle av afrikanske slaver, og de jobbet på dansknorske slavefort i Afrika og i Amerika.

Vi får høre om en mektig dommer fra Ringerike som torturerte og drepte et tosifret antall slaver. Og vi blir kjent med en sliten skipper fra Bergen som mistet både jobb og familie, før han fikk en ny sjanse på et slaveskip. Selv Tordenskiold, den store krigshelten, var aktivt med i denne handelen.

Når vi leser om disse skjebnene, får vi innblikk i livet slik det var på 1600- og 1700-tallet, rått og brutalt og hjerteskjærende. Men også i denne mørke delen av norsk historie fins det nyanser.

Om forfatteren

Anders Totland er utdanna kokk og samfunnsvitar, jobbar som journalist og organist, og held også føredrag om matauk. Han debuterte med barneboka Vampyrane i Eplehagen hausten 2015, og våren 2016 kom ungdomsboka Engel i snøen ut. Boka er så langt selt til Danmark, og Foreningen !les har brukt utdrag av boka både i årets txt-aksjon, Panser, og i neste års Tid for ti-kampanje. Når han ikkje jobbar, kokar han kaffi i skogen og fortel skrøner til ungane.

Mer om Anders Totland i
forfatterkatalogen

Foto: Marius Knutsen

Produksjonsfakta

Målgruppe
Fra 5. klasse

Produsent
Anders Totland

Arena
Klasserom / grupperom / sal

Teknisk krav
Mikrofon

Programlengde
45 minutter. Maks tre forestillinger pr. dag.

Elever
100 per forestilling

Opprigg / nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

Kontaktinformasjon

Anders Totland
Telefon: 462 96 458
E-post: totlanders@gmail.com