Den fantastiske skogen

Visste du at trærne presser vann fra bakken 50 meter opp i lufta, uten heis eller pumpe? Eller at trærne samarbeider med sopper for å skaffe seg mat? Eller at mauren er blåveisens pollenbærer? Og at plantene skjuler både medisin, mat og gift.

om produksjonen

Den fantastiske skogen viser vei til alt det fascinerende som skjuler seg blant trærne, men som du kanskje ikke vet så mye om. Ennå. Produksjonen vil gi deg og elevene både aha-opplevelser og vekke ny nysgjerrighet. Skogsamfunnets rikdom vil lokke dere ut – og med nytt blikk vil skogens hemmeligheter åpenbare seg.

Det unike med produksjonen Den fantastiske skogen er at undervisningen foregår både ute i skogen og inne i klasserommet. Og her er det mange muligheter til å kombinere ulike fag: Hva med å legge spanskundervisningen til skogholtet nær skogen og la elevene sette spanske navn på det de ser? Eller kanskje kan samfunnsfaglige og naturvitenskapelige spørsmål om forvaltning av naturressurser, klimaendringer og biologisk mangfold tas opp i løpet av skogturen.
(teksten fortsetter under bildet)

Foto: Roar Ree Kirkevold, Magasinet Skog

Med utgangspunkt i boka Den fantastiske skogen tar de to forfatterne elevene med på en reise i deres nære natur. Å oppleve skogens mystikk krever ikke strabasiøse turer med dyre fjellsko og svett rygg. Skogens opplevelser krever bare nærvær, og dukker opp så snart trærne har tatt imot dere, og dere befinner dere blant stubber, lyng, bregner og moser.

Vi behøver ikke å gå langt. Tre inn i nærmeste skogholt, så åpenbarer mystikken seg – ekornunger som jager mellom greiner og bar, en tørrkvist som knekker idet et rådyr forsvinner bak en mosegrodd rabbe, solstråler som leiker med edderkoppspinn ned gjennom mørke trekroner.

Avhengig av hvor mye tid som er til rådighet kan vi tilby undrende, guidete rusleturer i nærområder rundt skolen eller engasjerende og overraskende foredrag over ulike tema, slik som Da skogen kom til landet, Wood Wide Web – om internettet under overflaten, Levende fossiler, Mangfoldige myrer, Skogen forteller – om skogbrann og gjengrodde stier.

Innholdet kan tilpasses pågående undervisning og knyttes i mange retninger – enten det er snakk om globale klimaendringer, biologisk mangfold, mat og medisin – eller lyrikk og skjønnlitteratur. Det er over 130 bilder i boka og det er lagt mye arbeid i bildetekstene. Til sammen vil det danne et fint utgangspunkt for presentasjoner – enten i form av foredrag eller faktaark.

om forfatterne

John Yngvar Larsson er utdannet skogbruker fra University of British Columbia og ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har arbeidet i mange år ved det som i dag er NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Larsson har tidligere skrevet to bøker Barskogens vegetasjonstyper og  Vegetasjon i norsk skog. John driver i dag et småbruk i Åsa ved Steinsfjorden på Ringerike med urtedyrking og hester, og som frilans fotograf og skribent.

Mer om John Yngvar Larsson i

 

Lars Sandved Dalen  arbeider som seniorrådgiver og forskningsformilder ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han er utdannet forsker (Dr.scient) innen økologisk plantefysiologi (trær og planters biologi) og har gått Fagforfatterstudiet ved OsloMet. Sammen med NIBIO-kollega John Yngvar Larsson har han skrevet boka Den fantastiske skogen som kom ut på Pax forlag i 2018. De arbeider for tiden med en ny bok, arbeidstittelen er Det utrolige treet. Boka skal handle om alle de fantastiske og fascinerende egenskapene som har gjort at trær fortsatt står flere titalls meter høye i hundrevis av år og dekker store deler av jordkloden flere hundre millioner år etter at de første landplantene erobret landjorda.

Mer om Lars Sandved Dalen i

Foto: Gudrun Karina Arntsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produksjonsfakta

Målgruppe
Tilpasset opplegg

  • Barnehager
  • Grunnskole 1.-4. klasse
  • Grunnskole 5.-7. klasse
  • Grunnskole 8.-10. klasse – ungdomsskoletrinnet
  • Videregående skole
  • Høyskoler og universitet
  • Litterære arrangementer og festivaler
  • Næringsliv og organisasjoner
  • Sosiale institusjoner

Produsent
John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen

Arena
Klasserom / grupperom / sal / utendørs

Teknisk krav
Vi trenger PC som kan vise en PowerPoint-presentasjon, har med minnepinne.

 

Programlengde
20-45 minutter inne, 30-90 minutter ute. Maks to forestillinger per dag (formiddag/ettermiddag).

Elever
Innendørs er det ubegrenset antall, utendørs er det kanskje best med 10-20 personer?

Opprigg
15 minutter

Nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

kontaktinformasjon

Lars Sandved Dalen
Telefon: 99 00 85 64
E-post: lars.dalen@gmail.com

John Yngvar Larsson
Telefon: 97 15 25 93
E-post: john.larsson@online.no

Den fantastiske skogen, 270 sider, 130 bilder, Pax forlag 2018