Celledeling, mobil miniutstilling og skriveverksted

I 2016 holdt Hanne Ramsdal og Rebekka Nystabakk et skriveverksted med innsatte i Oslo fengsel med det mål å skape et «umulig møte» mellom de innsatte og nabolaget på den andre siden av muren. Et utvalg av tekstene fra verkstedet ble til boka Sola kommer opp eller verden snurrer rundt kall det hva du vil, og utstillingen Celledeling i samarbeid med Munchmuseet og Unge Kunstneres Samfund. Med utgangspunkt i boken og utstillingen har vi utviklet et mobilt utstillingskonsept og skriveverksted for ungdom.

om produksjonen

Vi ønsker å presentere elevene for tekstene til de innsatte, og introdusere dem til noen av de samme skriveøvelsene og teknikkene som de innsatte jobbet med. Hovedmetoden er friskrift for å komme bort fra selvsensur. Målet er å bruke opplegget som utgangspunkt for felles refleksjon rundt straff og å utfordre fordommer.

Opplegget kan opp/ nedjusteres ut i fra fasiliteter og skolenes ønsker etter nærmere avtale. Opplegget kan finne sted på skolebiblioteket, annet egnet rom, eller som «pop-up»i klasserom. Hvis skolene ønsker kan vi sette opp en fullskalautstilling som flere klasser og trinn kan besøke.

FORBEREDELSER
Verkstedet krever ingen forberedelse

om forfatterne

Hanne Ramsdal er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo, og har en master i teater fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun debuterte med romanen Jeg lukket døren bak ham da han gikk i 2006 på Gyldendal Forlag, og jobber med tekst for film, bok, teater og kunst. Hun har lang erfaring med skriveverksteder for barn og ungdom, samt skrivekurs for eldre.

Mer om Hanne Ramsdal i

 

Rebekka Nystabakk er utdannet skuespiller ved Akademi for Scenekunst og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har jobbet ved blant annet Hålogaland Teater, Kilden Teater og Nationaltheatret, og driver teatergruppen REBEKKA/HUY. Hun arbeider også med tekstutvikling og regi, og har holdt skrivekurs for ungdom ved Hamsunsenteret.

Sammen har de to holdt skrivekurs i Tromsø og Oslo fengsel, og i 2016 gjorde de kunstprosjektet Celledeling i samarbeid med Munchmuseet og UKS.

produksjonsfakta

Målgruppe
8. – 10. klasse og VGS (tilpasset opplegg)

Produsent
Hanne Ramsdal og Rebekka Nystabakk

Arena
Klasserom/ bibliotek/ egnet rom

Teknisk krav
Prosjektor og lerrett/ hvit vegg. Mulighet for å spille av lydopptak

Programlengde
Fra en dobbelttime til en dag, eller flere, avhengig av skolenes ønsker,

Elever
30 per forestilling

Opprigg / nedrigg
Ca 1 time. Avhengig av hvor stor utstillingen skal være

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

kontaktinformasjon

Hanne Ramsdal
E-post: hanneramsdal@gmail.com
Telefon: 41 68 87 15

Rebekka Nystabakk
E-post: rebekka.nystabakk@gmail.com
Telefon: 99 23 98 29