Åsmund og Maria

Helter og hellige var blant middelalderens kjente og foretrukne temaer, og skikkelser som den gjeve Åsmund og Himmeljomfruen var populære. Det er fargerike og voldsomme beretninger, med røtter langt tilbake i vår historie.

om produksjonen

Forestillingen har to deler. I første del tar skuespiller Karen Høie tak i middelalderballaden Åsmund Frægdegjeva. Fortellingen om Åsmund er nedfelt i balladen med samme navn. Kongsdatteren er i nød, modig og sterk tar Åsmund på seg oppdraget: å frelse kongsdatteren fra trollene i det mørke nord. Vi følger ham på den farefulle ferden. Troll og vonde vetter lurer, og fælest av dem alle er Skumegygri. Karen dikter videre på balladen, og publikum blir invitert til å synge med på omkvedene, mot slutten til å ta et par dansesteg.

I andre del står eventyret Jomfru Maria som gudmor sentralt. Maria var en kjent og kjær skikkelse i middelalderen, og opptrådte ofte som de forsvarsløses venn og hjelper. I dette eventyret viser Himmelmoren en strengere side. Guddatteren bryter løftene hun har gitt henne, og må gjennom mange prøvelser før Maria kan tilgi dette. Vi følger jenta på en reise der forsakelse og bot til slutt mildner skjebnen hennes. Fortellingen er vevet sammen med folkevisen Agnus Dei, og publikum blir invitert til å synge med på omkvedene. Et par bønnevers og bånsuller gir nærhet og varme til fortellingen.

Foto: Svein Gundersen

Foto: Svein Gundersen

om utøveren

Karen Høie er medlem av Norsk Skuespillerforbund og Norske dramatikeres forbund. Hun bygger produksjonen på middelalderballadene Åsmund Frægdegjeva og Agnus Dei, på inntrykk fra ornamentikk og treskurd, på folkeeventyret Jomfru Maria som Gudmor, et par bånsuller og gamle bønnevers. I Karens versjon er dette ikke blitt mindre spennende.

Foto: Svein Gundersen

Foto: Svein Gundersen

produksjonsfakta

Målgruppe
1-9 klasse (tilpasset opplegg).

Produsent
Kulturproduksjoner v/Karen Høie

Arena
Klasserom /sal /aula

Teknisk behov
Ingen. Blending ikke nødvendig.

Programlengde
45 minutter. Maks to forestillinger pr. dag.

Elever
60 per forestilling

Opprigg
10 minutter. Ankommer ca. en halv time før forestilling.

Nedrigg
5 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket.

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

Forestillingen er framført på Middelalderfestivalene i Oslo og Hamar flere år på rad. Den har også vært oppført på flere kulturhus, på Hedmarksmuséet og på Hardanger Folkemuseum.

kontaktinformasjon

Karen Høie
Telefon: 41 56 08 18
E-post: karen@kulturprod.no
http://www.kulturprod.no/