2016

Litteraturhuset i Oslo, 23.januar 2016

Foto: privat

Foto: privat

Rykkjaforelesinga – Gleder og farar. Nye norske dikt

Kva har Torgeir Rebolledo Pedersen felles med Odveig Klyve, Inger Elisabeth Hansen, Jan Jakob Tønseth, Målfrid J Frahm Jensen, Terje Dragseth og Olga Ravn? Dei har alle gjeve ut diktbøker i 2015. Helge Rykkja har lese dei ca førti nye diktbøkene i fjor og vurdert ein lite omtalt og etter kvart nesten hemmeleg boksjanger. Rykkja fortel om ein boksjanger som er mykje betre enn sitt eventuelle rykte.

Arrangert av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Aschehoug Forlag
Du kan lese teksten på heimesida til Helge Rykkja.

Litteraturhuset i Oslo, 12. mars 2016

Foto: Finn Ståle

Foto: Finn Ståle

Høvringforelesinga – Øglene på Galapagos

I hvilken grad kan litteraturen være med på å styrke den individuelle og den kollektive innsikten? Hvorfor skriver Mona Høvring så ofte om forvilla og gjenstridige karakterer? Og hvorfor insisterer hun på å skrive om seksualitet og erotiske forbindelser?

Arrangert av  Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Forlaget Oktober.

Litteraturhuset 23. april 2016

Bjarte Breiteig. Foto: Oda Berby

Bjarte Breiteig. Foto: Oda Berby

BreiteigforelesingaViljen i teksten

Hva er det som skjer når en tekst plutselig får liv, når den blir større enn sin forfatter? Og hvorfor skjer dette ikke alltid?

Bjarte Breiteig har i løpet av sine atten år som forfatter opplevd lange og tunge perioder med skrivesperre. Han forteller om sin arbeidsprosess, sine år ved en blank skjerm, og om hvilken rolle troen spiller for hans skriving: Det å tro på en fremmed vilje i teksten som er større enn ens egen.

 

Arrangert av Norsk forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Aschehoug forlag.

Litteraturhuset 27. august 2016

Lars Ove Seljestad. Foto: Aschehoug

Lars Ove Seljestad. Foto: Aschehoug

SeljestadforelesingaJERNROSA – Eit framlegg om ein (litteratur)politisk litteraturfestival

Lars Ove Seljestads litteraturfestival, Jernrosa (Odda), kastar lys på den samfunnsorienterte litteraturen. Standpunktlitteraturens protest mot kommersialisering! Som Bertolt Brecht skriv: «Vi ser dei som står i lyset – dei i mørket, ser vi ikkje». Ein ambisjon med JERNROSA er å kasta lys over dei forfattarskapa som ikkje, i eino, får strålen frå samfunnets super troupers retta mot seg, men som, likevel, eller kanskje nettopp derfor, har noe viktig å seia oss.

Arrangert av Norsk forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Aschehoug forlag.

Litteraturhuset 24. september 2016

Ruth+LillegravenLillegravenforelesinga Forfattar mellom fellesskap og tilbaketrekking

Ein høyrer gjerne om den einsame forfattaren. Men: kva er myte og kva er røynd, kva er godt og kva er dårleg? Ligg kanskje einsemda ein annan stad enn ein skulle tru? Og korleis finne den riktige balansen mellom nødvendig tilbaketrekking og det å vere tilstades i fellesskapen og i verda? Dette er noko av det Ruth Lillegraven planlegg å snakke om denne laurdagen. Tid er eit viktig tema i Lillegravens bøker, og vil nok bli det også her. Det kan også vere at både forteljande dikting, musikalske samarbeid og fiktive og reelle folk i og utanfor bøkene blandar seg inn og blir ein del av forfattarførelesinga.

Arrangert av Norsk forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Tiden forlag.

Litteraturhuset 22. oktober 2016

bakke-gunsteinfotochristianl-elgvinBakkeforelesinga – Titler, tilblivelser og triggerpunkter. Om skrevne og uskrevne bøker.

Gunstein Bakke er i høst aktuell med romanen Havende. Han har skrevet tre romaner og en diktsamling, og for Maud og Aud fikk han EU Prize for Literature 2012.

Arrangert av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Forlaget Oktober.

Litteraturhuset 3. desember 2016

Foto: Dagens Næringsliv

Foto: Dagens Næringsliv

Knudsenforelesinga – Jeg ser, jeg opplever, jeg er. Sansning, identitet, å konstant bli til. 

Om Cathrine Knudsens bruk av (deler) av David Humes filosofi i skrivinga, først og fremst A Treatise of human Nature. Knudsen er en særmerket og kritikerrost prosastemme og har gitt ut fire romaner, sist Manuell.

Arrangert av Norsk Forfattersentrum og Dagsavisen.