2015

Litteraturhuset i Oslo, 24. januar 2015

Foto: Morten Brun

Foto: Morten Brun

BreenforelesingaHele Norge baker ikke

I boka Født feminist. Hele Norge baker ikke (Gyldendal, 2014) funderte Marta Breen på om hun tilhører historiens første generasjon som er mer konservativ enn sine foreldre. Selv vokste hun opp som et ekte raddisbarn, og iblant kjenner hun på sin egen 70-tallsnostalgi. Var datidas idealer bare et blaff? Eller er det en ny feministisk bølge på gang? Og hvordan i all verden dukket små pastellfargede amerikanske bakverk opp i norsk feminismedebatt?

Marta Breen (f. 1976) er journalist, spaltist og forfatter. Hun har tidligere gitt ut tre sakprosabøker.

Arrangert av Norsk forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Gyldendal Norsk Forlag.

 

Litteraturhuset i Oslo, 28. februar 2015

Foto: Aschehoug

Foto: Aschehoug

EggenforelesingaLitteratur og propaganda

Poet Jo Eggen vil snakke om forbindelsen mellom litteratur og litteratursamtalen brukt som propaganda. Han vil særlig se på Svetljana Aleksievitsjs bok Krigen har intet kvinnelig ansikt og mottakelsen av den i Skandinavia. En ukritisk mottakelse? spør Jo Eggen. En mottakelse som endrer bokas karakter, i tråd med en vestlig politisk agenda? Han leser boka opp mot tidligere sovjetiske framstillinger av bokas tema, de sovjetiske kvinnesoldatene under 2. verdenskrig. Eggen vil også komme inn på det han kaller kampanjen mot, ikke debatten om, Peter Handke.

Jo Eggen (f. 1952) er anerkjent både som lyriker og gjendikter. Han debuterte i 1980 med diktsamlingen Ting og tings skygger, som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Han fikk Språklig samlings litteraturpris i 2003. Hans seneste diktsamlinger er Stavkirkedikt og Øydikt (2013).

Arrangert av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Aschehoug Forlag.

 

Litteraturhuset i Oslo, 21. mars 2015

Foto: Cappelen Damm

Foto: Cappelen Damm

Ekernforelesinga – Europeere
Den økonomiske krisen i Europa har gitt spillerom for politiske entreprenører av høyst forskjellig slag: Høylytte populister. Grå teknokrater. Nostalgiske ekstremister. Ivrige euro-idealister. Hardtslående patrioter. Kompromissløse separatister. Alle kjemper om å definere hva Europa kan og skal være for noe i årene framover, og i dette foredraget ser Simen Ekern nærmere på hva som står på spill i Europa i dag.

Arrangert av Norsk forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Cappelen Damm.

Litteraturhuset i Oslo, 18. april 2015

Foto: Nina Kammersten

Foto: Nina Kammersten

Uriforelesinga – Virkelighet, pakkenelliker og andre ord. Om språk og løgn i mitt forfatterskap.

Helene Uri er forfatter av sju romaner, sist Rydde ut (Gyldendal 2013). Bøkene hennes er oversatt til en rekke språk. Hun utgir også barnebøker, men er kanskje særlig kjent for sine fagbøker innen lingvistikk. Uri har doktorgrad i språkvitenskap og bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Hun er nestleder i Den norske Forfatterforening og har tidligere vært medlem av Språkrådets styre.

Arrangert av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Gyldendal Norsk Forlag.

Litteraturhuset i Oslo, 9. mai 2015

Foto: Finn Ståle Feldberg

Foto: Finn Ståle Feldberg

Holtet LarsenforelesingaKurt Vonnegut jr., Kilgore Trout og jeg

En nokså ærlig redegjørelse for et ulykkelig, men anstendig trekantforhold.

Kurt Vonneguts (1922-2007) galgenhumoristiske, hudløst selvutleverende, samfunnskritiske satire kjennetegner et av de mest særpregede forfatterskapene i amerikansk etterkrigstid, aller best kjent for romanen Slaktehus 5. Ved hans side vandret hans alter ego, science fiction-forfatteren Kilgore Trout.

Forfatteren Terje Holtet Larsen (f. 1963) ble kjent med dem begge i en fremmed seng i en lånt leilighet i Berlin på midten av 90-tallet. Det skulle bli en skjellsettende opplevelse. Nå har han funnet tiden moden for et forsøk på å forklare hva det er ved Vonneguts forfatterskap som gjør det så uerstattelig? Og så hensynsløst inspirerende.

Arrangert av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Forlaget Oktober.

Litteraturhuset i Oslo lørdag 29. august 2015

Foto: Finn Ståle Felberg

Foto: Finn Ståle Felberg

HauglandforelesingaKrafta i det usaklege. Om dyr og draumar og det å ta fyr. Om kva skjønnlitteraturen kan gjere med eit menneske, korleis den kan flytte alt og gjere ein til ein annan.

Tormod Haugland debuterte i 1994 med romanen Under, og har sidan gjeve ut bøker i ulike sjangrar. I år kjem Mørk materie, ein roman om tilhøvet mellom det ytre livet, det synlege, og det indre, det tenkte og usagte, som er den delen av mennesket ein aldri kan nå inn til anna enn gjennom spekulasjonar og førestellingar. Hauglandforelesinga inngår i eit prosjekt som vidareutviklar bygde-eset, ein sjanger Haugland undersøkte i boka Prosa Obskura (2008).

Arrangert av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Forlaget Oktober.

Litteraturhuset i Oslo, lørdag 19. september 2015

Fotograf: Thomas Brun

Fotograf: Thomas Brun

Hansenforelesinga – Om bruk og misbruk av Klippeblåvingen

Inger Elisabeth Hansen har skrevet åtte diktsamlinger. Trask, forflytninger i tidas skitne fylde, (2003) fikk Brageprisen og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris. Hun har også gjendiktet en rekke spanskspråklige poeter, sist Cesar Vallejo Menneskelige dikt. I tillegg til Brageprisen har hun mottatt Aschehougprisen, Doblougprisen, Den Norske Lyrikkprisen og Gyldendalprisen.

Arrangeres av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Aschehoug Forlag

Litteraturhuset i Oslo, lørdag 10 oktober 2015

Foto: Tom Sandberg

Foto: Tom Sandberg

Schjervenforelesinga – Om å bevege seg i undringens profil.

Torgeir Schjerven, T. Schjerven, T. Harry Schjerven leser og forteller.

Med utgangspunkt i sin nye bok: Harrys lille tåre (Gyldendal, 2015). Diktsamlinga er Schjervens syvende siden debuten med Vekk (1981). Forrige bok Den stødige tilstundelsen av jubel i virkelig trist musikk (2006) viste poetens språklige skarphet og retoriske vidd til fulle og de stødigste kritikerne jublet.

Arrangeres av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Gyldendal Norsk Forlag.

Litteraturhuset i Oslo, lørdag 14. november 2015

Foto: Kulturrådet

Foto: Kulturrådet

Fidjestølforelesinga – Om kampen for innkjøpsordninga.

Norsk kulturråd og innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur blei oppretta i 1965 for å redde norsk litteratur og det norske språket mot flaumen av utanlandsk underhaldning. Ordninga har vore omstridd frå dag ein, biblioteka frykta for plassmangel, leiaren i Forleggarforeininga trudde han hermed kunne tene seg rik på å gje ut pubertetsdikta sine, stortingspolitikarar har lese høgt frå den nye lyrikken til spott og spe og sentrale norske forfattarar har mange gonger foreslått å avvikle ordninga. Likevel er innkjøpsordninga stadig blitt styrkt og utvida til å inkludere fleire sjangrar og står i dag som det viktigaste litteraturpolitiske virkemiddelet i Noreg.
Alfred Fidjestøl foreles.

Arrangeres av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Det Norske Samlaget .

Litteraturhuset i Oslo, lørdag 4. desember 2015

Foto: Lars Myhren Holand

Foto: Lars Myhren Holand

Buggeforelesinga – Kom inn i min hule

Vi skriver og leser alene. Men i randsonene oppstår ulike former for fellesskap. Hvordan påvirker dette skriveprosessen? Buggeforelesninga handler om farer og fordeler ved å invitere andre inn i skrivehula. Den handler også om å låne livshistorier, finne fødselshjelpere, og om hvorfor alle ljuger på litteraturfestival.
Mikkel Bugge foreleser.

Arrangeret av Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Dagsavisen og Forlaget Oktober