Forfattarforelesingane

Frå 2008 har Norsk Forfattersentrum jamleg arrangert Forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rom.

F2F2-lyset

Poetikkane ligg jo der, men startar gjerne ikkje å rulla før nokon peikar på forfattaren, utfordrar han og spør kvifor han skriv som han skriv. Det er eit utfordrande lite friminutt, kanskje, fordi forfattaren skriv bøkene sine med eit språk som er til for boka, som ikkje ber om forklaring, som ikkje krev innpakking eller støtte. Lesarane og oppdragsgjevarane er likevel nyfikne og drar i refleksjonane rundt. Halehengsindustrien etter boka er i bevegelse.

Og dynamikken kan vera heldig: Det lenge lagra opplyst på nytt ved å bli spurt etter, fokusert fram til formatet forelesing, det munnlege essay. Kan vi seia at det er som betongstrålen ut røyret styrt av bygningsarbeidaren? Ja, det kan vi. Eller som foten i skrittflukt frå fast sti overraska av landingsmjuk mose? Absolutt.

Frå 2008 har Norsk Forfattersentrum arrangert Forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rom. F2 husar 29 av forfattarforelesingane (perioden 2011-14). I tillegg kjem ein appendiks med fem liknande foredrag frå Nansenskolens serie Forfatternes hus som dei arrangerer under Norsk Litteraturfestival. Dei fleste av forelesingane har vore på trykk (kortversjon) i Dagsavisen, Klassekampen eller Morgenbladet. Nokre av tekstane kan også finnast i forfattaranes eigne essaybøker.

Norsk Forfattersentrum vil takka Bokvennen forlag og redaktør Leif Høghaugs tru på litteraturens eigenrådige tempo, samt Hans Tarjei Skaare på Nansenskolen som utfordra oss til å følgja opp F (NF, 2011) med F2.

Dette er i sum dei beste litteraturtankane i Norge og vil, saman med samlinga F, kunna tena som referanseverk for forfattarpoetikkar i lang tid framover. Forfattarforelesingane utfordrar og systematiserer litteraturtankane til kvar einskild forfattar. Lesarane finn tendensar og krysningspunkt. Dei kan finna vidare motivasjon til å lesa ein Bergsvåg, ei Linnestå eller ein Gunnerud. Ikkje løysinga, den endelege nøkkelen, for den finst ikkje. Men motivasjon. Trykk du på F2-knappen, blir det lysare. Bare prøv.

Eirik Ingebrigtsen, Norsk Forfattersentrum

Johansen, Inghill
Sortland, Bjørn
Grimsrud, Beate
Herbjørnsrud, Hans
Løveid, Cecilie
Torvund, Helge
Rem, Håvard
Bramness, Hanne
Vold, Jan Erik
Næss, Kristine
Wærness, Gunnar
Opstad, Steinar
Hjort, Vigdis
Gunnerud, Jørgen
Lindstrøm, Merethe
Haugen, Paal-Helge

Bringsværd, Tor Åge
Moe, Karin
Hagemann, Bror
Nilsen, Tove
Tronstad, Tyra Teodora
Bergsvåg, Henning H.
Storholmen, Ingrid
Tofte, Kristine
Høverstad, Torstein Bugge
Linnestå, Aasne
Skomsvold, Kjersti Annesdatter
Staalesen, Gunnar
Bakke, Gunstein
Arvola, Ingeborg
Gjeitanger, Anne
Stølan, Arne Hugo

Kjøp boka no! Hos Tronsmo

24 F - ForfatterforelesinganeForfattarforelesingane reflekterer noko av forfattarens ustoppelege sideproduksjon, som når tenkt, skrive og forelese, ikkje berre står igjen som enkel tekst eller som ein parentes i forfattarskapet. Noko blir vist fram og noko står på spel. Formatet inviterer til å landa viktige og langtenkte notat om litteratur og eigen poetikk. Her har vi samla 24 av forfattarforelesingane frå starten i 2008.

Forelesingane – essayets munnlege språkslektning! – er her nedteikna for vårt langtidsminne og ausar fram forfattarane si erfaring i skrift. Ei forfattarforelesing er kanskje noko meir og djuptgåande enn berre papiressayet fordi live performance inneheld peikefinger i vêret, stemmeskifte, noko der yttarst i munnviken, ein slurk kaldt vatn på ei seng av kremt, augebryn opp og ei stadfestande intonasjon som spikrar forfattar til tekst, til meining, til litteratur. Forfattarane har lufta arbeidsrommets absolutte konfliktstoff, med sine kampar og eigenanalysar, inspirasjonar og kunnskapar. Dette finst her, i talt tekst då og nedteikna her no. Tekstane viser oss at det alltid står noko på spel. Tekst er stoff over tid som forfattaren drar og drar i. Punktum er like mykje ein stoppestad på vegen som ein endestasjon. Ein enkel tekst er jo som kjent eit komma i eit forhåpentlegvis langt forfattarskap.

Og forelesing: Å la stå uimotsagt, det er forfattarmakt på øvste hylle. Norsk Forfattersentrum er stolt distributør  Les og bukk og takk forfattarane. Hugs å slå av mobiltelefonane. God lesing!

Eirik Ingebrigtsen, Norsk Forfattersentrum

Se omtale i Aftenposten 13.01.2008
Se omtale i Vårt Land 21.06.2011

Kjøp boka no! Hos Tronsmo