Varslingsrutiner

Bokbransjen skal være et trygt sted å være. Under finner du informasjon om bokbransjens nye varslingsrutiner.

Norsk Forfattersentrum er tildelt Balansemerket for arbeidet med å forebygge trakassering og diskriminering. Les mer på balansekunst.no!

I 2021 gikk flere av organisasjonene og foreningene på litteraturfeltet sammen om å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen. Resultatet var nedslående. 4 prosent av de spurte svarte at de hadde opplevd trakassering eller overgrep de siste to årene. I alt hadde 29,3 prosent av de spurte opplevd uønsket adferd på jobb i bokbransjen eller på bransjens sosiale møteplasser. Unge kvinner var de mest utsatte.

Nå har 10 bransjeorganisasjoner gått sammen og lagd konkrete varslingsrutiner, og instruksjoner om hvordan varsler om trakassering og overgrep skal håndteres internt. Dette er rutiner for hvor og hvordan forfattere, frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kan henvende seg og få hjelp og støtte i trakasseringssaker.

Dokumenter

Det er utarbeidet fire større dokumenter:

English documents:

Kontaktinformasjon

I Norsk Forfattersentrum kan du varsle til daglig leder, styreleder eller verneombud:
Daglig leder: Ingvild Christine Herzog, tlf. 98 08 08 00, eller epost: ingvild@forfattersentrum.no
Styreleder: Alfred Fidjestøl, tlf. 48 25 49 29, eller epost: alfred.fidjestol@gmail.com
Verneombud: Unni Torgersen, tlf. 21 09 57 52, eller epost: unni@forfattersentrum.no

Ønsker du ikke å varsle internt, har vi opprettet et eksternt mottak for varsler gjennom Advokatfirmaet Graasvold & Steenvaag AS:
Advokatfirmaet Graasvold & Stenvaag AS
v/advokat Hans Marius Graasvold
Tlf. 400 38 800, eller epost: hmg@grst.no.

Samarbeid med Balansekunst

Sist, men ikke minst, kan du få veiledning av Balansekunsts rådgivningstelefon: Tlf. 400 38 800. Balansekunst tilbyr gratis juridisk rådgivning om saker som omhandler diskriminering, seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Du er velkommen til å benytte deg av rådgivningstelefonen enten du er kulturutøver, ansatt, publikum, arbeidsgiver eller kollega. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning av Balansekunsts jurist. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym.

 Disse organisasjonene står bak prosjektet: Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den Norske Forleggerforening, Dramatikerforbundet, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Forfattersentrum, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening, Tekstallianse og Balansekunst