Personvern

I 2018 blir EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), norsk lov. Den gjelder for alle som behandler personopplysninger. Den nye loven som trer i kraft i løpet av sommeren, er i stor grad en videreføring av tidligere lovverk, men kravet til behandling av personopplysninger er skjerpet.

Norsk Forfattersentrum tilpasser seg ny personlovgivning og opplyser derfor i henhold til den nye loven, om følgende bruk og lagring av personopplysninger: Navn og fødselsnummer lagrer vi slik vi er forpliktet til gjennom øvrig norsk lov for identifikasjon ved eksempelvis inntektsrapportering sammen med adresseopplysninger. Medlemmenes produksjonslister og emner i stikkordsform sammen med kontaktinformasjon lagres for å kunne skape kontakt med oppdragsgivere og publikum. Opplysningene lagres forsvarlig i ett datasystem som Norsk Forfattersentrum rår over, og Norsk Forfattersentrum gir aldri opplysninger videre med unntak for å oppfylle juridiske forpliktelser, for eksempel ved lovpålagt inntektsrapportering til skatteetaten. Opplysninger mellom forfatter og publikum vil vi utveksle i den grad det er nødvendig for å kunne avtale oppdrag etter ønske fra medlemmet, og for å oppfylle formålet vedtatt av medlemmene med Norsk Forfattersentrums virksomhet og medlemskapet i medlemsorganisasjonen. Se også paragraf 1 i lovene til Norsk Forfattersentrum. E-post og adresseopplysninger lager vi for å kunne sende blant annet oppdragsskjemaer, oppdragsbekreftelser, utbetalingsslipper, medlemspost og samlede årsoppgaver for inntekt. Medlemmet har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret og har rett til eventuell supplering og retting av opplysningene om seg. Avsluttes medlemskapet vil personopplysninger det ikke er annen lovpålagt grunn for å lagre videre bli slettet og anonymisert om medlemmet ønsker det.