Nordnorsk bokdag

Carta Marina av Olaus Magnus

Carta Marina av Olaus Magnus

Nordnorsk bokdag er Nord-Norgekontorets største årlige arrangement, der landsdelens skjønnlitterære forfattere med nye bøker møtes til opplesning. Bokdagen er en viktig arena i en landsdel hvor det er langt mellom litteraturscenene. Forfatterne får en verdifull mulighet til å presentere seg og bøkene, samtidig som det er en unik anledning for publikum til å høre etablerte og nye forfatterstemmer fra hele landsdelen.

Bokdagen sirkulerer mellom de tre nordligste fylkene og er avhengig av gode samarbeidspartnere lokalt. Gjennom årene har vi hatt glede av å samarbeide med alt fra folkebibliotek og fylkesbibliotek via lokale bokdager og festivaler til Samisk forfatterforening/Sametinget og Festspillene i Nord-Norge. I 2013 ble bokdagens profil noe endret. Fra å være et høstarrangement på tampen av året, er den nå fleksibel i forhold til tidspunkt, for å kunne samarbeide med og integreres i større festivaler.

BOKDAGEN BLE I 2019 AVLØST AV LITTERÆR VÅR og HØST

Program Nordnorsk bokdag 2018

Program Nordnorsk bokdag 2017

Program Nordnorsk bokdag 2016

Program Nordnorsk bokdag 2015

Program Nordnorsk bokdag 2014