navlogo

NAV og midlertidig støtteordning

Kjære medlem, om du er i ferd med å søke støtterordning hos NAV – ta deg to sekunder til å lese dette først. Det viser seg at dere som har spesielt lav inntekt i 2019 antagelig vil få manuell behandling. Creo har vært på Arbeids- og sosialdepartementet og fått dette svaret:

 

«De som har spesielt lav inntekt i 2019, for eksempel fordi de startet i løpet av året, og har et større tap enn 2019-tallene skulle tilsi, vil få manuell behandling. Akkurat hvordan dette vil bli i praksis vet vi ikke ennå. Det elektroniske søknadsskjemaet er etaten i gang med å programmere, og rammene for manuell behandling er heller ikke klare» (https://creokultur.no/nyheter/soknad-om-kompensasjonsordningen-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-noen-avklaringer/).

Creo anbefaler derfor de av sine medlemmer som av forskjellige grunner har hatt spesielt lav inntekt i 2019 å vente med å søke til den manuelle ordningen er på plass. Vi har ikke sett noe svar fra departementet om hvordan denne manuelle ordningen skal løses, og ei heller når den er på plass.

Vi finner heller ikke noe ytterligere informasjon om dette noe sted og er svært oppgitte over informasjonsflyten fra departement. Men vi er veldig glade for Creo!

Forfattersentrum kan enn så lenge ikke gi entydige kvalitetssikrede råd om hva dere skal velge, søke nå eller senere, til det mangler vi nødvendig kunnskap. Men kunnskap om denne manuelle ordningen må dere i det minste inneha før dere setter dere ned og søker, og vi snakker gjerne med dere om det er ting dere lurer på. I mellomtiden har også vi henvendt oss til Arbeids- og sosialdepartementet og håper på god informasjon vi kan dele videre med dere.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema til «Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet»

I Klassekampen onsdag 6. mai 2020 uttaler forfatter Marte Huke og Daglig leder Ingvild Christine Herzog seg om den nye ordningen. Her finner du hele artikkelen: www.klassekampen.no