Litterær hagefest i Adrianstua 2012

Deltakere:
Paul Goring
Per Formo
Kari Stai
Mari Eggen Sager
Harald Nortun
Rune F. Hjemås
Kristin Ribe
Anja Utler
Arild Vange
Gyrid Gunnes
Kaisa Aglen
Jo Torkjel Fenne
Kristin Fridtun
Truls Lorentzen
Trond Wiger

Dato: 25. august
Tidspunkt: 14:00-19:00
Sted: Adrianstua

Arrangør: Norsk Forfattersentrum og Trøndersk forfatterlag
Støtta av: Trondheim kommune og Samlaget