Andreas, Ann og Signe

Andreas Vermehren Holm, Ann Jäderlund og Signe Gjessing – Språkforbindelser

Ann Jäderlund har vært en av svensk poesis viktigste stemmer siden åttitallet. I 2016 gjendiktet hun Signe Gjessings debutbok Ud i det u-löse fra 2014. Det blir et spennende møte mellom to av Skandinavias mest særpregede poeter – hvordan de bruker språket, deres litterære forelegg og forutsetninger for poetisk virksomhet. Samtalen ledes av Andreas Vermehren Holm.

 

Andreas Vermerhen Holm – Den antropocene tidsalderen

Skjermdump fra opplesing.

Andreas Vermehren Holm har siden oppstarten av Forlaget Virkelig i 2011 vært en av de viktigste aktørene innen uavhengig, nordisk forleggervirksomhet, og har hatt en stor og hyppig produksjon av både egne og andres bøker. Vermehren Holm er en dansk forfatter, oversetter, forlegger ved Forlaget Virkelig og redaktør for Ny Jord – Tidsskrift for naturkritikk. Den kunstneriske virksomheten hans har blant annet dreid seg rundt den antropocene tidsalderen: den geologiske epoken vi befinner oss i nå, hvor menneskearten er den største påvirkningen på naturens tilstand. Et eksempel på dette er utgivelsen Antropocæn kreatur (House of Foundation, 2016). Han utforsket også sjangeren palimpsest i debuten med samme navn fra 2015, der deler av eldre boksider blir malt eller skrevet over for å skape en ny tekst og gi denne mening ved hjelp av de ordene som står igjen på siden.

Ann Jäderlund – Kva enn noko eigentleg er

Skjermdump fra opplesing.

Ann Jäderlund er ein av nordens fremste lyrikarar. Forfattarskapen kretsar kring dei store spørsmåla som død, kjærleik, begjær, vondskap, kommunikasjon, avstand og røynd. Stemma er tidvis nærast kynisk konstaterande, tidvis sårt undersøkande, men alltid med rom for kompleksitet som oppløyser vante kategoriar. Det abstrakt tenkande og det sanseleg konkrete glir over i kvarandre, og grensene for eg-et og omverda endrast stadig. Samstundes er tekstane nære og forankra, med ein særeigen musikalitet og eit gehør som berre kan kome frå ei stemme som er sterkt tilstades, i sine omgjevnadar, og som rytme og klang i kroppen til lesaren.

Forutanom lyrikk har Jäderlund skreve dramatikk og barnebøker, og ho har gjendikta tekster av mellom andre Casper André Lugg og Signe Gjessing. Hennar eigne tekster har blitt gjendikta til fleire språk, og i 2017 kom boka Mørker mørke mørkt krystallar til norsk ved Gunstein Bakke og Gunnar Værnes.

 

Signe Gjessing – Inn i det skapende

Skjermdump fra opplesing.

Signe Gjessings dikt er assosiative i sin form og kosmiske i sitt bildespråk. De ønsker å bryte ut av det beskrivende og dra inn i det skapende. Hun har skrevet selv at «hun arbeider med en idé om det universelle som språket selv transmitterer, om hvorfor hennes bilder også gjerne søker ut mot stjernene, eller låner energi fra universets egen utstråling.» Gjessing er en dansk poet fra Randum på Jylland, nå bosatt i København. Hun ble uteksaminert ved Forfatterskolen i København i 2014 og debuterte samme år med den debutantprisbelønte diktsamlingen Ud i det u-løse (Gyldendal), som har blitt gjendiktet til svensk av Ann Jäderlund. Senere har hun gitt ut flere bøker med dikt og prosa. Senest i 2019 kom Tractatus Philosophico-Poeticus (Forlaget Vandkunsten), et manifest for poesiens nødvendighet og skapelseskraft. Skrevet som et motsvar til, og på samme form som, Ludwig Wittgensteins hovedverk, ønsker den å vise at den poetiske uttalelsen er like sannferdig som Wittgensteins språklogiske dogmer

Møt Andreas Vermehren Holm:

Torsdag 11. mars, kl. 19:00

Samtale: Språkforbindelser.
Ann Jäderlund har vært en av svensk poesis viktigste stemmer siden åttitallet. I 2016 gjendiktet hun Signe Gjessings debutbok Ud i det u-löse fra 2014. Det blir et spennende møte mellom to av Skandinavias mest særpregede poeter. Samtalen ledes av Andreas Vermehren Holm.
DANSK/SVENSK

Lenke til Facebook-arrangement.
Lenke til Vimeo-side.

 

Lørdag 13. mars, kl. 14:00

Presentasjon: Forlaget Virkelig og «Ny jord»
Hver festival inviterer Æ Å et småforlag eller tidsskrift til å komme og presentere seg. Andreas Vermehren Holms prosjekter Forlaget Virkelig og tidsskriftet Ny Jord, er interessante og viktige bidrag til den danske litteraturdiskursen.
DANSK.

Lenke til Facebook-arrangement.
Lenke til Vimeo-side.

 

Lørdag 13. mars, kl. 20:30

Fire leser høyt:
Montaser Abdelmawgood (Margrethe Aas leser oversettelser), Jon Ståle Ritland, Signe Gjessing og Andreas Vermehren Holm.

Lenke til Facebook-arrangement.
Lenke til Vimeo-side.

Møt Ann Jäderlund:

Torsdag 11. mars, kl. 19:00

Samtale: Språkforbindelser.
Ann Jäderlund har vært en av svensk poesis viktigste stemmer siden åttitallet. I 2016 gjendiktet hun Signe Gjessings debutbok Ud i det u-löse fra 2014. Det blir et spennende møte mellom to av Skandinavias mest særpregede poeter. Samtalen ledes av Andreas Vermehren Holm.
DANSK/SVENSK

Lenke til Facebook-arrangement.
Lenke til Vimeo-side.

Fredag 12. mars, kl. 20:30

Fire leser høyt:
Gunnhild Øyehaug, Ann Jäderlund, Adelheid Seyfarth Gulbrandsen og Nathaniel Farrell.

Lenke til Facebook-arrangement.
Lenke til Vimeo-side.

Møt Signe Gjessing:

Torsdag 11. mars, kl. 19:00

Samtale: Språkforbindelser.
Ann Jäderlund har vært en av svensk poesis viktigste stemmer siden åttitallet. I 2016 gjendiktet hun Signe Gjessings debutbok Ud i det u-löse fra 2014. Det blir et spennende møte mellom to av Skandinavias mest særpregede poeter. Samtalen ledes av Andreas Vermehren Holm.
DANSK/SVENSK

Lenke til Facebook-arrangement.
Lenke til Vimeo-side.

 

Lørdag 13. mars, kl. 20:30

Fire leser høyt:
Montaser Abdelmawgood (Margrethe Aas leser oversettelser), Jon Ståle Ritland, Signe Gjessing og Andreas Vermehren Holm.

Lenke til Facebook-arrangement.
Lenke til Vimeo-side.