Tildelinger 2021

Tildelinger februar 2021

Unima Norge
Mykleutstilling og seminar kr 15 000.-

Bente Bratlund
Forestilling kr 8 500.-

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
Digitalt skrivekurs for ungdom kr 10 000.-

Litteraturhuset Kristiansand
Litteraturpodkast, 8 samtaler kr 12 000.-

Jørn Simen Øverli
Brecht-program kr 8 500.-

 

Norsk kritikerlag
Kritikerseminaret på Lillehammer kr 17 000.-

Notodden bibliotek
Forfattermøte for barn kr.4 600.-

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
Litterær vårfest kr 25 000.-

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
ÆÅ kr 10 000.-

Nansenskolen
Forfatterseminaret 2021 kr 20 800.-

 

TILDELINGER MAI 2021

Poesihuset i Fredrikstad
Poesi i Grenseland kr 10 000.-

Peter Strassegger
Jorddøgn kr 13 500.-

Nes bibliotek
Nordisk litterær aften kr 9 200.-

Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Litterært springbrett kr 20 000.-

Møre og Romsdal forfatterlag
Krim-møte på Bjørnsonfestivalen  kr 8 950.-

Kampen Bistro
Forfattermøter kr 9 200.-

Helge Torvund
Diktkammeret kr 15 000.-

Norsk oversetterforening
Program på Lillehammer kr 10 300.-

Ordkalotten
Forfatterhonorar kr 10 000.-

Torborg Nedreaas-selskapet
Forfatterarrangement kr 4 600.-

 

 

Litteraturfest Røros
Festival 2021 kr 15 000.-

Moss bibliotek
Bokmesse 2021 kr 13 800.-

Norsk Forfattersentrum Sørlandet
Fakta om fiksjon kr 15 000.-

Trøndersk forfatterlag
Hagefest, digitalt kr 15 000.-

Andrea Lange
Litteratur på Knatten kr 10 000.-

Falturiltu
Årets festival kr 10 000.-

Oslo internasjonale poesifestival
Rap og poesi kr 15 000.-

Halden litteraturforening
Høstprogrammet kr 10 000.-

Stormen bibliotek
Litterær samtale om Sissel Bjugns forfatterskap kr 5 000.-

Ann-Cathrin Hertling
Opplesning på utstillingen «Drawings to the Heart» kr 10 000.-

 

 

Tildelinger September 2021

Sigmund Watty
Spansk-norske dager kr 9 400.-

Long Litt Woon
Bokbad Rodeløkka Kolonihage kr 4 600.-

Foreninga Samiske forfattere
Litteraturfestivalen «Mun Logan» kr 20 000.-

Nesodden biblioteks venner
Lesestafett Nesodden kr 15 000.-

Bergen offentlige bibliotek
Se og les 2022 kr 20 000.-

Øyobiblioteket
Sakprosafestival kr 13 800.-

Vingelen bygdekvinnelag
Arrangement med Mona Høvring kr 5 850.-

Vestland fylkesbibliotek
Tilskudd til honorar Halvor Folgerø kr 6 000.-

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim
Foredrag om myter og eventyr kr 10 000.-

Nordnorsk Forfatterlag
Markering av Avdøde Hanne Ags forfatterskap kr 5 400.-

Bergen internasjonale litteraturfestival
Festival 2022 kr 15 000.-

Kristin Ribe og Kim Småge
Produksjon og framføring/lett dramatisering av «Kong Olav i krig. SJAKKMATT: Slaget på Stiklestad».
Med påfølgende sjakkspilling kr 10 000.-

Nordisk poesifestival
Festival 2022 kr 20 000.-

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
Litteraten 2021 kr 10 000.-

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge
Litterær høstfest under FINNLITT i Kirkenes kr 15 000.-

Ylva Østby
Litteraturfestivalen Novellember 2021 kr 24 650.-

Norsk Forfattersentrum Sørlandet
Bokdager på Sørlandet 2021 kr 15 000.-

Nansenskolen
Bokdager høsten 2021 kr 15 000.-

Mossebibliotekene
Litterær samtale med Jonny Halberg kr 10 000.-

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
Poesipub 2021 kr 15 000.-