Søknad til Medlemsfondet

Navn på søker (obligatorisk)

Navn på kontaktperson (obligatorisk)

E-postadresse til søker (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Hva søker du til? (obligatorisk)

Hvilke forfattere søker du til? (obligatorisk)

Har du/dere fått støtte før, i så tilfelle når og hvor mange ganger de tre siste år? (obligatorisk)

Søknadssum (obligatorisk)

Kontonummer for utbetaling (obligatorisk)

Mottaker av utbetaling, hvis annen enn søker

Eventuell merking av utbetaling

Når skal prosjektet/arrangementet gjennomføres? (obligatorisk)

Prosjektbeskrivelse (obligatorisk)

Legg ved budsjett i pdf, xml eller word (obligatorisk)

Er noe uklart eller får du problemer med skjemaet kan du sende e-post til medlemsfondet@forfattersentrum.no