Masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Det akkrediterte masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt, som har kompetanse i å skrive for ulike plattformer, og som kan reflektere over og dokumentere sin egen skriveprosess og formidle litteratur til barn og unge.

 

Studiet ledes av forfatter Hilde Hagerup, som er professor i barnelitterær skrivekunst. Hun har med seg, blant andre, forfatter og professor Bjørn Sortland og forfatter og illustratør Alice Lima de Faria.

– Dette skal bli et barne- og ungdomslitterært laboratorium, et sted for å teste og eksperimentere med både sjanger og plattform, sier Hilde Hagerup.
– Vi lar studentene fordype seg i egne prosjekter, og benytter forelesere som svarer til studentenes behov. Studentene skal lese og drøfte hverandres prosjekter underveis i skriveprosessen, utdyper hun.
– Og så skal de utforske ulike måter å formidle litteratur på til barn og unge, legger hun til.

Det akkrediterte masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt, som har kompetanse i å skrive for ulike plattformer, og som kan reflektere over og dokumentere sin egen skriveprosess og formidle litteratur til barn og unge.

Studiet ledes av forfatter Hilde Hagerup, som er professor i barnelitterær skrivekunst. Hun har med seg, blant andre, forfatter og professor Bjørn Sortland og forfatter og illustratør Alice Lima de Faria.

– Dette skal bli et barne- og ungdomslitterært laboratorium, et sted for å teste og eksperimentere med både sjanger og plattform, sier Hilde Hagerup.
– Vi lar studentene fordype seg i egne prosjekter, og benytter forelesere som svarer til studentenes behov. Studentene skal lese og drøfte hverandres prosjekter underveis i skriveprosessen, utdyper hun.
– Og så skal de utforske ulike måter å formidle litteratur på til barn og unge, legger hun til.

Les mer og søk her