Fabelprosalauget

Foto: privat

Foto: privat

 

TRENGER DU EN FANTASTISK FORFATTER?

Trenger du noen som kan snakke om framtiden eller om det fantastiske, som spiller rollespill, eller som liker å skremme barn med bøkene sine? Da er kanskje et av våre medlemmer tingen. Fabelprosalauget samler Norges viktigste forfattere av fantastisk litteratur.

 

FORFATTERE STIFTER NY LITTERÆR FORENING

Lørdag 15. mars 2014 samlet et utvalg av norske fantasy- og science fiction-forfattere seg på Norcon-festivalen i Oslo. Formålet var å stifte Fabelprosalauget. Fabelprosalauget er en forening for forfattere av fantasy, science fiction, grøssere og rollespill. Foreningens hovedhensikt blir å fremme og synliggjøre norsk fantastisk litteratur.

 

Tidspunkt for stiftelsen av foreningen er ikke tilfeldig.
«Vi opplever en fabelprosavår her i landet. Det har ikke blitt skrevet så mye fabelprosa siden Bing & Bringsværd på 1960- og 70-tallet,» sier Jon Ewo, tidligere styreleder i Fabelprosalauget.

Fabelprosalauget skal fungere som et møtested for fabelprosaforfattere. Foreningen vil dessuten bli ansiktet utad for fabelprosa i Norge og vil kjempe for å gi fabelprosaen den anerkjennelsen den fortjener. Den skal også være et gunstig sted å henvende seg for bokhandlere, festivaler og lignende som ønsker kontakt med forfattere av sjangeren.

 

KONTAKTINFO:

http://www.fabelprosalauget.no

Styret består av:
Mari Moen Holsve (leder) – leder@fabelprosalauget.no
Torbjørn Øverland Amundsen (nestleder) – nestleder@fabelprosalauget.no
Martin Fyrileiv (kasserer) 
Kristine Tofte (vara)