Produksjoner

Litteraturbruket formidler litterære produksjoner, både egne og andres. Vi er et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og en arena for etablering, koordinering og formidling av slike produksjoner.

Torgny Gerhard Aanderaa. Fra forestillingen Fortellingen om et mulig drap av Tony Totino.

Torgny Gerhard Aanderaa. Fra forestillingen Fortellingen om et mulig drap av Tony Totino.

En litterær produksjon omfatter all formidling av litteratur; fra det tette og nære forfattermøte i klasserommet eller biblioteket til den store produksjonen i skolens aula med hundre elever, flere medvirkende og lyd og lys på scenen. Men uansett omfang er det LITTERATUREN som skal formidles og hele tiden skal  stå i sentrum.

Noen forfattere ønsker ikke selv å reise med boken sin, men overlater formidling av teksten til andre. Andre vil at presentasjonen skal gi leserne noe mer enn kun den litterærere opplevelsen, og vil ta i bruk flere virkemidler enn bare opplesning.
Litteraturbruket favner alt dette – og mere til.

Litteraturbruket er organisert slik at vi kan nyttiggjøre oss av ressursene til Norsk Forfattersentrum, men er fristilt fra selve medlemsorganisasjonen. Det betyr at vi kan bistå, initiere og formidle både medlemmer og ikke-medlemmer, skjønnlitterære og sakprosaforfattere, norske og utenlandske, levende og døde.
Litteraturbruket er et knutepunkt for produksjon og formidling av litterære produksjoner. Vi formidler kontakt mellom forfatter og oppdragsgiver (skole og andre) og mellom forfatter og produsent og vi har erfaring med å etablere samproduksjoner.

Litteraturbruket evaluerer litterære produksjoner etter ØNSKEKVISTMODELLEN

Har du spørsmål eller forslag til produksjoner?

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv kort om hva du ønsker støtte eller hjelp til.