Litteraturbruket arrangerer Fagdag for alle litteraturansvarlige i fylkeskommunene og 100%-kommunene i oktober hvert år. Fagdagen er en en-dags samling uten visninger av litterære produksjoner, men med vekt på faglig og sosialt utbytte for deltagerne. Fagdagen er litteraturformidlernes årlige møteplass.

 

Litteraturen er et spennende og viktig område i Den kulturelle skolesekken. Antall formidlinger og antall elever som får litteratur i DKS kan vise til en god øking de siste årene, mye takket være alle de dedikerte DKS-folkene i fylker og kommuner, og takket være godt samarbeid over hele det litterære feltet. Kvaliteten på produksjonene er jevnt over høy, og litteraturen er populær.

Fagdagen byr på interessant informasjon, spennende nye prosjekter, presentasjon av viktige litterære aktører, presentasjon av produksjoner som har mottatt produksjonsmidler, spennende forskning med mer. Vi vil gi et godt faglig påfyll, ny inspirasjon og kunnskap. Og kan hende blir nye kontakter knyttet.

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket er et viktig kompetansesenter for litterære produksjoner, og vi ser med glede at Forfattersentrums kunnskap og tilbud benyttes oftere enn før av oppdragsgivere, skoler og andre aktører.

 

Fagdag 2016

Ingvild Chr. Herzog var ordstyrer under Fagdagen 2016.

Mandag 17. oktober

Fagdag for litteratur 2016 – program
Fagdag for litteratur 2016- deltagere
Fagdag for litteratur 2016- referat

Fagdag 2015

Vilde Kamfjord ledet Fagdagen 2015. Foto: Litteraturbruket

Vilde Kamfjord ledet Fagdagen 2015. Foto: Litteraturbruket

Mandag 19. oktober.

Fagdag for litteratur 2015 – program
Fagdag for litteratur  2015 – deltagere

Fagdag 2014

Vera Micaelsen var ordstyrer under Fagdag for litteratur 2014. Foto: Litteraturbruket

Vera Micaelsen var ordstyrer under Fagdag for litteratur 2014. Foto: Litteraturbruket

Mandag 20. oktober

Fagdag for litteratur 2014 – program
Fagdag for litteratur 2014 – deltagere
Fagdag for litteratur 2014 – referat