Litteraturens og litteraturformidlingens møteplass

Bøker. Foto: www.popsugar.com-

Behovet for en nasjonal møteplass for alle som jobber med litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken var en del av bakgrunnen for etableringen av Litteraturbruket.

Vi hørte mange si at de opplever å jobbe i et ”vakuum”. Hva finnes av tilbud og muligheter? Hva gjør andre i samme situasjon? Hvem har erfaring med nettopp denne elevgruppen? Og ikke minst – finnes det en litterær produksjon som dekker akkurat vårt behov?

Litteraturbruket tok derfor initiativ til en årlig fagdag. Vi inviterer fylker og 100 %-kommuner, skolebibliotekarer og andre litterære organisasjoner til en samling i oktober med fokus på litteraturen,.

Noe av det viktigste her er å treffes, få et ansikt på et navn man bare kjenner fra en e-post eller en telefon, og å høre andre fortelle om hvordan de organiserer litteraturtilbudet i sine respektive fylker.

Administrative rutiner, søknadskjemaer og søknadsfrister, utvelgelse og programmering og i noen tilfeller praksis rundt honorering er andre temaer som diskuteres.

ordtak

ORDTAK var en visningsarena for litterære produksjoner, arrangert på Litteraturhuset i Oslo.

FAGDAG

Fagdag arrangert for litteraturansvarlige i fylker og kommuner.