Norsk Forfattersentrum er en sentral aktør for litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken. Vi skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet.

 

Smittefri litteraturformidling

Sammen med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken i Viken, Bergen og Trøndelag, viser Forfattersentrum nå smittefri litteraturformidling for Den kulturelle skolesekken. 

Bjørn Ingvaldsen

Linde Hagerup

Jan Tore Noreng

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Alle elever fra 6 til 19 år er med i ordningen.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, kulturarv, musikk, film og litteratur.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. I 2016 ble Kulturtanken etablert. Kulturtanken er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen, og har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken fungerer som en etat under Kulturdepartementet, men skal selvsagt også samarbeide tett med Kunnskapsdepartementet.

Ny DKS-portal

Kunstnere som vil på turné i Den kulturelle skolesekken skal fra og med høsten 2019 søke via Kulturtanken sin nye DKS-portal. Portalen blir lansert 2. september og søknadsfrist er 1. oktober. I den nye portalen skal utøvere på turné også få tilgang til turnéplan m.m.

Du finner en innføring i hvordan portalen vil fungere på nettsidene til Den kulturelle skolesekken: Les mer her!

Portalen blir tilgjengelig her 2. september.

 

KONTAKTINFORMASJON TIL KULTURTANKEN, FYLKENE OG DIREKTEKOMMUNENE

Kulturtanken har samlet viktig kontaktinformasjon, blant annet til direktekommunene og fylkene, her.

Målet for Norsk Forfattersentrum

Foto: Siv Nærø

Foto: Siv Nærø

Alle skoleelever i Norge skal ha minst ett profesjonelt møte med litteratur hvert år i hele skoleløpet.

Litteraturbruket

logo litteraturbruketer kompetansesenteret for litterære produksjoner. Vi skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i litteraturformidlingen.

Vi ønsker å kunne tilby kompetanseheving til de fagmiljøene som jobber med dette i skolesekken, både av formidlere, produsenter, lærere og administrasjon

 

Avdelinger

Norsk Forfattersentrum er en landsdekkende organisasjon med gode, lokale kontakter som samarbeider tett med folkebibliotekene og fylkesbibliotekene

Forfattersentrum-ostlandet

Østlandet

Forfattersentrum-sorlandet

Sørlandet

Forfattersentrum-vestlandet

Vestlandet

bakkegata

Midt-Norge

Forfattersentrum-nord-norge

Nord-Norge

Som sentral aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken er det Norsk Forfattersentrums oppgave å være et kunnskapssenter og kompetansesenter i litteraturformidlingen. Vi ivaretar denne oppgaven på flere måter:

• Norsk Forfattersentrum er en landsdekkende organisasjon med gode, lokale kontakter.

• Norsk Forfattersentrum samarbeider tett med folkebibliotekene og fylkesbibliotekene.

• Norsk Forfattersentrum er sentral i arbeidet med å styrke nettverket innen litteraturformidlingen.

• Norsk Forfattersentrum skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i litteraturformidlingen. Som nasjonal aktør ønsker vi å kunne tilby kompetanseheving til de fagmiljøene som jobber med dett ei skolesekken, både av formidlere, produsenter, lærere og administrasjon.

• Litteraturbruket er kompetansesenteret for litterære produksjoner.

• Norsk Forfattersentrum støtter arbeidet med å harmonisere honorarsatsene i DKS i samarbeid med alle involverte parter.

• Norsk Forfattersentrum vil systematisere og kartlegge litteraturformidlingen i skolen, både omfanget og kvaliteten. (Dette arbeidet bør ha en tidsramme på tre år, og betinger en ekstra stilling. Det bør avsluttes med en evaluering og vurdering av fortsatt behov for fast stilling.)

• Målet for Norsk Forfattersentrum er at alle skoleelever i Norge skal ha minst ett profesjonelt møte med litteratur hvert år i hele skoleløpet.

• Norsk Forfattersentrum etterlever målet i Stortingsmelding nr. 8 som slår fast at DKS skal være et tilbud for alle barn og unge. Dette uavhengig av skoleform og ikke minst uavhengig av eventuelle særskilte utfordringer disse elevene måtte ha.

• Det er nødvendig å igangsette forskning/evaluering av effekten av litteraturformidling og forfatterbesøk i skolen, sett i forhold til elevenes leseferdighet og leselyst.