Litteraturbruket

Et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og en arena for etablering, koordinering og formidling av slike produksjoner.

Produksjonshjelp

Bullshitfilteret - coverVi yter hjelp med alt fra ide til ferdig resultat, og vi har erfaring og kunnskap om hva som skal til for å få en ny produksjon opp og stå – og ut på veien. Det kan dreie seg om råd og tips underveis, vi har mentorer som kan veilede og gi konstruktiv kritikk ved prøver og prøvevisninger, i noen tilfeller gir vi økonomisk støtte og vi kan sette deg i kontakt med ulike fagfolk fra andre kunstarter.

Les mer

Produksjoner

Det er sant jeg fant - plakatLitteraturbruket formidler litterære produksjoner, både egne og andres. Vi er et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og en arena for etablering, koordinering og formidling av slike produksjoner. Her finner du produksjoner for barnehager, grunnskolen og videregående skole.

Les mer

Faglige Samlinger

Linn T. Sunne på fagdagen 2018

Litteraturbruket arrangerer annet hvert år en Fagdag for litteratur i Den kulturelle skolesekken. Vi inviterer fylker og 100 %-kommuner, skolebibliotekarer og andre litterære organisasjoner til en samling med fokus på litteraturen.

Les mer


Norsk Forfattersentrum er en sentral aktør for litteraturfeltet i Den kulturelle skolesekken. Vi skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet.

Les mer

Kontakt oss

Vestlandet og Østlandet

Nestleder Sissel Kristensen

Sissel Kristensen, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Telefon 21 09 57 54
Mobil 90 60 93 31

E-post:
sissel@forfattersentrum.no

Sørlandet

Avdelingsleder Irene Gressli Haugen

Foto: Nina Ruud

Telefon: 21 09 57 30
E-post:
irene@forfattersentrum.no

Midt-Norge

Avdelingsleiar Siri Aurland Bredesen

Telefon: 21 09 57 72

E-post: siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no

Nord-Norge

Avdelingsleder Johannes Utstøl Johannessen

Foto: Lars Åke Andersen

Telefon 21 09 57 92
E-post:
johannes@forfattersentrum.no

Våre avdelingskontor

Ostlandet-200 Sorlandet-200 Vestlandet-200 Midt-Norge-200 Nord-norge-200